အေမရိကန္ထုတ္အံ့မခန္း စြမ္းရည္ျမင့္ F-15E မ်ားအ ေၾကာင္း

Posted on

ထို F-15E fighter မ်ားသည္ F-15 မွ ဆင္းသက္လာေသာ ထိုင္ခုံ 2 လုံးပါ အင္ဂ်င္ 2 လုံးတပ္ 4 th generation တိုက္‌ေလယာဥ္ျဖစ္ၿပီး ေန႔ည၊ ရာသီဥတုမေ႐ြးစစ္ဆင္ႏိုင္ေအာင္ ဒီဇိုင္းဆြဲတည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုတိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို MC Donnell Douglas Company က 1980 တြင္စတင္ဒီဇိုင္းဆြဲတည္ေဆာက္ထားၿပီး 11.12.1986 တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္စမ္းသပ္ပ်ံသန္းခဲ့ပါတယ္။ ထိုF-15E တိုက္ေလယာဥ္မ်ား အသုံးမျပဳမွီအခ်ိန္ကအေမရိကန္ေလတပ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာတိုက္ေလယာဥ္မ်ားမွာ F-4 Phantom 2 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

၎တိုက္ေလယာဥ္မ်ားမွာ သက္တမ္းရင့္ေနၿပီး နည္းပညာစနစ္မ်ားအဆင့္နိမ့္လာတာေၾကာင့္ ၎ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားတြင္ F-15E တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအစားထိုးအသုံးျပဳလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ထို F-15E တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၏ အ႐ြယ္အစားကိုအရင္ေျပာပါရေစ။ထိုတိုက္ေလယာဥ္ေတြဟာ အလ်ား – 19.446 မီတာ၊ အေတာင္ပံအရွည္ – 13.045 မီတာ ႏွင့္အျမင့္ – 5.64 မီတာျဖစ္ပါတယ္။ထိုတိုက္ေလယာဥ္၏အေလးခ်ိန္သည္ မည္သည့္အရာမွမတင္ေဆာင္ထားပါက 31700 ေပါင္ေလးၿပီး တိုက္ေလယာဥ္မႈး 2 ဦး၊ ေလယာဥ္ဆီ၊ အပိုဆီတိုင္ကီ ႏွင့္ လက္နက္ အျပည့္တပ္ဆင္ပါက 81000 ေပါင္ေလးပါတယ္။

ထိုတိုက္ေလယာဥ္တြင္ Pratt & Whitney ထုတ္ F-100-PW-220 or F-100-PW-229 turbofan engine (2) လုံးတပ္ဆင္ထားပါတယ္။ High altitude မွာဆိုရင္ တစ္နာရီကိုအျမန္ဆုံး 2656 kilometers ႏႈန္းျဖင့္ စစ္ဆင္ႏိုင္ၿပီး Low altitude မွာဆိုရင္ တစ္နာရီကိုအျမန္ဆုံး 1448 kilometers ႏႈန္း ျဖင့္‌ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ပါတယ္။

စစ္ဆင္ႏိုင္မႈအကြာအေဝးက 1272 kilometers ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဝဟင္ဆီျဖည့္စနစ္ေတြပါတာေၾကာင့္ ေဝဟင္ဆီျဖည့္ၿပီး ထို အကြာအေဝးထက္ ပိုၿပီး စစ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။ ထိုေဝဟင္ဆီျဖည့္ရသည့္ အေပါက္ကို တိုက္ေလယာဥ္၏ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွာထားပါတယ္။လိုအပ္လွ်င္ ေလယာဥ္ဆီ 1800 လီတာ ဝင္ဆံ့သည့္ ဆီတိုင္ကီ 1 လုံး ဒါမွမဟုတ္ ေလယာဥ္ဆီ 2300 လီတာဝင္ဆံ့ႏိုင္သည့္ အပိုဆီတိုင္ကီ 3 လုံး တပ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။တစ္မိနစ္တြင္ ေပ 50000 အျမင့္ကိုတက္ႏိုင္တာေၾကာင့္ စစ္ကစားႏိုင္စြမ္းျမင့္သည့္ တိုက္ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။

ထိုတိုက္ေလယာဥ္တြင္ Air brake (1) ခုပါရွိၿပီး ေရွ႕ဘီး (1) လုံး ႏွင့္ ေနာက္ဘီး (2) လုံး ပါပါတယ္။ထိုတိုက္ေလယာဥ္မ်ားတြင္1. ပင္မ radar အျဖစ္ ေန႔ညမေ႐ြးေထာက္လွမ္းႏိုင္ေသာ AN/APG-70 တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ AN/APG-70 radar မွာ တိုက္ေလယာဥ္အ႐ြယ္ပစ္မွတ္ကို 195 kilometers အကြာက ေထာက္လွမ္းႏိုင္ၿပီး ဗုံးႀကဲေလယာဥ္အ႐ြယ္ပစ္မွတ္ကို 410 kilometers အကြာက ေထာက္လွမ္းႏိုင္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ေဝဟင္ပစ္မွဝ္ေတြသာမက ေျမျပင္ ႏွင့္‌ ေရျပင္ပစ္မွတ္ေတြကို ေထာက္လွမ္းႏိုင္ပါတယ္။ ထို radar မ်ား၏ေနရာတြင္ ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ AN/APG-82 V1 radar မ်ားျဖင့္ အစားထိုးေနပါတယ္။

2.ထိုတိုက္ေလယာဥ္ တြင္ ေန႔ညမေ႐ြး အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ AN/ALQ-131 Electronic Counter measure စနစ္၊ AN/ALQ-128 ေရဒါသတိေပးစနစ္ ALQ-135 Counter measure စနစ္ေတြအျပင္ AN/ASQ-236 Radar pod ၊ LANTIRN ေလေၾကာင္းျပစနစ္ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးစနစ္ ေတြပါရွိေသာ pod မ်ား ၊ Sniper Targeting pod မ်ားခ်ိတ္ဆြဲသယ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

ထိုတိုက္ေလယာဥ္တြင္ Accident ျဖစ္ပါက ေလယာဥ္မႈး 2 ဦးစလုံး လြတ္‌ေျမာက္ႏိုင္ရန္ ACES 2 Seats မ်ားတပ္ဆင္ထားပါတယ္။ ထိုတိုက္ေလယာဥ္တြင္ ေလယာဥ္မႈးတစ္ဦး ႏွင့္ လက္နက္ဆိုင္ရာအရာရွိတစ္ဦး လိုက္ပါရပါတယ္။ထိုတိုက္ေလယာဥ္တြင္ တပ္ဆင္ႏိုင္ေသာ လက္နက္မ်ားကိုအရင္ေျပာပါရေစ။ ထို F-15E တိုက္ေလယာဥ္မ်ားတြင္ ပင္မလက္နက္အျဖစ္ 20 mm က်ည္အေတာင့္ 500 ပါရွိေသာ ေျပာင္း 6 ခုပါ M61A1 Vulcan cannon ကိုတိုက္ေလယာဥ္၏ ညာဘက္ပိုင္းတြင္တပ္ဆင္ထားပါတယ္။

ထိုစက္ေသနတ္ဟာ တစ္မိနစ္တြင္ က်ည္ 4000 မွ 6000 ၾကားပစ္ခတ္ႏိုင္ၿပီး 1500 မီတာအကြာထိ‌ေရာက္နိိုင္ပါတယ္။(ေဝဟင္ မွ ေဝဟင္ပစ္ missiles မ်ား)1. 22 မွ 85 kilometers သြားႏိုင္သည့္AIM-7 Sparrow missile မ်ား၊2. 35.4 kilometers အထိသြားႏိုင္သည့္ AIM-9 Sidewinder missile မ်ား၊3. 55 မွ 105 kilometers အထိသြားႏိုင္သည့္ AIM-120 missiles မ်ား၊ ( ေဝဟင္ မွ ‌ေျမျပင္ ဒါမွမဟုတ္ ေရျပင္ပစ္ missile မ်ား)1. 22 ကီလိုမီဝာာေက်ာ္အထိသြားႏိုင္သည့္ AGM-65 Maverick missile မ်ား၊2. Over 280 kilometers အထိသြားႏိုင္သည့္ AGM-84 missile မ်ား၊3. 270 kilometers အထိသြားႏိုင္သည့္ AGM-84 SLAM-ER missile မ်ား၊4. AGM-130 guided missile မ်ား၊5. AGM-154 missile မ်ား၊6. AGM-158 missile မ်ား

Bomb မ်ား၊ 1. MK-82, MK-84 bombs၊2. GBU-10 (Paveway 2) ,12 (Paveway 2) ,15,24 (Paveway 3) , 27 (Paveway 3) , 28 (Bunker Buster) , 31 JADM , 38 JADM , 54 laser JDAM ႏွင့္ 39 Small Diameter Bomb၊ 3. B-61 or B-83 Nuclear Bomb၊ 4. CBU-87,89,97,103,104,105,107 bombs ႏွင့္

5. BLU-107 bombs စသည့္လက္နက္မ်ား အေတာင္ပံေအာက္ ဒါမွမဟုတ္ တိုက္ေလယာဥ္၏ ကိုယ္ထည္ေအာက္တြင္ပါရွိေသာ Hardpoint မ်ား၌ တပ္ဆင္၍စစ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။ ထို F-15E တိုက္ေလယာဥ္တစ္စီးကို အေမရိကန္ေဒၚလာ 36 million တန္ေၾကးရွိပါတယ္။

-မူရင္းထုတ္လုပ္သည့္ အေမရိကန္ ??တြင္ 219 စီးပိုင္ဆိုင္ထားတာ‌ေၾကာင့္ ကမာၻေပၚတြင္အင္အားအႀကီးမားဆုံး F-15E တိုက္ေလယာဥ္အုပ္ႀကီးကိုပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။

-ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယား ??ေလတပ္တြင္ 70 စီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ေနာက္ထပ္ 84 စီး မွာယူထားပါတယ္။ -အစၥေရး??ေလတပ္တြင္ 25 စီးတာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။-အိမ္နီးခ်င္းစင္ကာပူ ??ေလတပ္တြင္ အစီး 40 တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။– ေတာင္ကိုးရီးယား ??ေလတပ္တြင္ 59 စီးတာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။- ကာတာ‌??ေလတပ္က 36 စီးမွာယူထားပါတယ္။ျဖည့္စြက္ခ်က္ +F-15E ၏ အမည္ေျပာင္းလဲသြားပုံအေမရိကန္မွလြဲ၍ က်န္ႏိုင္ငံမ်ားက အသုံးျပဳ/မွာယူ ေသာ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားမွာ F-15E fighters မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ထို F-15E အမည္တြင္ အေနာက္က E ကိုျဖဳတ္၍ အသုံးျပဳေသာႏိုင္ငံအမည္၏အစစာလုံးကိုထည့္ေပါင္းကာေခၚျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

( F-15SG from Singapore ?? Air Force)(F-15Ks from Republic of Korea ?? Air Force )(F-15I from Israel ?? Air Force )(F-15QA from Orders of Qatar?? Air Force)(F-15S from Saudi Arabia ?? Air Force )ဒါကေတာ့ အေမရိကန္ထုတ္ F-15E fighter အေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္လက္လွမ္းမွီသေ႐ႊ႕တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *