အေမရိကန္သည္ တစ္ေယာက္ထဲအထီးက်န္ေနဟု အီရန္သမၼတတုိက္ခုိက္ / သိန္းငွက္တို ့မည္သည္ တစ္ေကာင္ထဲ က်င္လည္က်က္စားသည္ကို အီရန္ေမ့ေနျပီလား

Posted on

မဟာရန္သူ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ လုံး၀အထီးက်န္ေနသည္ဟု အီရန္က တနဂၤေႏြေန႕တြင္ေျပာသည္။

အီရန္ကိုဖိအားေပးရန္ အေမရိကန္၏ကႀကိဳးဆြဲ႐ုပ္ေသး႐ုပ္စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈသည္ ရလဒ္တလြဲထြက္လာေၾကာင္း အီရန္သမၼတ ဟတ္ဆန္ ရိုဟာနီကေျပာသည္။အီရန္နိုင္ငံအေပၚကုလသမဂၢပိတ္ဆို႔အေရးယူမ်ားကို ျပန္လည္က်င့္သုံးရန္ အေမရိကန္၏တစ္ဖတ္သက္ေၾကညာမႈကို အင္အားႀကီးနိုင္ငံမ်ားက ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။၂၀၁၅ အီရန္န်ဴကလီးယားသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (JCPOA) မွ အေမရိကန္ႏုတ္ထြက္ထားေသာ္လည္း ထိုစာခ်ဳပ္အရ အီရန္အေပၚပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားျပန္လည္အသက္သြင္းလိုက္ေၾကာင္း အေမရိကန္ဘက္ကေျပာသည္။

လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္အင္အားႀကီးနိုင္ငံမ်ားက ထိုလုပ္ရပ္ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္ျခင္းရွိ၊ မရွိ သံသယထားေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္ကိုလိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္သည့္နိုင္ငံမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားသတ္မွတ္ရန္ အေမရိကန္ဘက္က ၿခိမ္းေျခာက္ထားသည္။၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အီရန္၏န်ဴကလီးယားလႈပ္ရွားမႈမ်ားရပ္ဆိုင္းရန္သေဘာတူထားၿပီး ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီအၿမဲတမ္းအဖြဲ႕၀င္ ၅ နိုင္ငံျဖစ္ေသာ ၿဗိတိန္၊ တ႐ုတ္၊ ျပင္သစ္၊ ႐ုရွားႏွင့္ အေမရိကန္၊ ဂ်ာမနီႏွင့္အီရန္တို႔ပါ၀င္ေသာစာခ်ဳပ္ (JCPOA)ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး အီရန္အေပၚပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေျဖေလွ်ာ့ခဲ့သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *