အေမရိကန္ေရတပ္ကို တ႐ုတ္ေရတပ္ထပ္ သာေအာင္ အင္အားတိုးခ်ဲ႕မည္ဟု ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး မာ့ခ္အက္စ္ပါ က ေၾကျငာ

Posted on

တ႐ုတ္ႏွင့္ေရေၾကာင္းတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္အတြက္ အေမရိကန္ေရတပ္ကိုလူလိုက္ပါရန္မလိုေသာသေဘၤာ မ်ား၊ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ေလယာဥ္မ်ားထပ္မံျဖည့္တင္းတိုးခ်ဲ႕သြားရန္စီစဥ္ထားသည္ဟုအေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး မာ့ခ္အက္စ္ပါ က စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္(ဗုဒၶဟူးေန႔)တြင္ေၾကညာခဲ့သည္။

အေမရိကန္ေရတပ္တိုးခ်ဲ႕မႈကို“ေရွ႕သို႔လွမ္းခ်ီအနာဂတ္ဆီ” ဟုအမည္ေပးထားၿပီးေရတပ္သေဘၤာအုပ္စု အင္အားကိုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၂၉၃ စီးရွိေနရာမွ ၃၅၅ စီးအထိတိုးျမႇင့္သြားမည္”ဟုပင္တဂြန္အႀကီးအကဲ ကေျပာၾကား လိုက္သည္။အဆိုပါအစီအစဥ္အရလက္ရွိအခ်ိန္မွ ၂၀၄၅ ခုႏွစ္ထိအေမရိကန္ေရတပ္ဘတ္ဂ်က္တြင္ေဒၚလာဘီလီယံ ေပါင္းမ်ားစြာထပ္တိုးရန္လိုအပ္‌ေနၿပီးတ႐ုတ္ေရတပ္ထက္ပို၍သာေအာင္တိုးခ်ဲ႕ရန္ရည္႐ြယ္ထားသည္။

အနာဂတ္ေရတပ္အုပ္စုမ်ားသည္ေဝဟင္တြင္လည္းေကာင္း၊ပင္လယ္ျပင္တြင္လည္းေကာင္း၊ပင္လယ္ေရေအာက္တြင္လည္းေကာင္း စြမ္းေဆာင္ ရည္ပိုမိုျမင့္မားလာလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုက္ပြဲတြင္အရွိန္ျမႇင့္တင္ ႏိုင္စြမ္း ပိုရွိလာေအာင္စီစဥ္ထား ေၾကာင္း၊အလြန္အလွမ္းေဝးေသာေနရာမ်ားအထိသြားေရာက္ႏိုင္ေအာင္အေသးစိတ္တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း” အက္စ္ပါ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနာက္တစ္ဆင့္အေနျဖင့္မိမိတို႔၏အနာဂတ္ေရတပ္သေဘၤာအုပ္စုမ်ားတြင္အထက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္ ႏိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ကစားျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္လူလိုက္ပါရန္မလိုသည့္စနစ္ လည္းပါဝင္လာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပင္းျပင္းထန္ ထန္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ မိုင္းမ်ားျဖန႔္ခ်ျခင္းစသည့္လုပ္ငန္း မ်ားမွသည္ရန္သူမ်ားကိုေနာက္ ေယာင္ခံရန္(သို႔မဟုတ္)မိမိတပ္ကို ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အထိထည့္သြင္းတည္ ေဆာက္သြားမည္”ဟု အက္စ္ပါ ကေျပာ ၾကားခဲ့သည္။“ေရတပ္အုပ္စုတြင္စစ္သေဘၤာ ၃၅၅စီးထိတိုးခ်ဲ႕ရျခင္းမွာပင္တဂြန္ဘတ္ဂ်က္၏ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားအျပား ကိုသုံးစြဲရန္ျဖစ္ၿပီးႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္ေခတ္မီသေဘၤာက်င္းမ်ားပိုမိုတည္ေဆာက္ရန္အတြက္လည္း ျဖစ္သည္”ဟု အက္စ္ပါ က‌ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *