အေမရိကန္ေလတပ္ရ႕ဲ ပထမဆုံးေသာ တပ္တြင္း ဗုဒၶဘာသာ ဓမၼကထိက

Posted on

ေကာ္လိုရာဒိုျပည္နယ္ ရွိ နာ႐ိုးပ တကၠသိုလ္ တြင္ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာမဟာဘြဲ႕ ကို ရယူၿပီး သည့္ေနာက္ တြင္ ဘရက္ ကင္းဘဲလ္ သည္ အေမရိကန္ ေလ တပ္မေတာ္ ၏ ပထမဆုံးေသာ တပ္တြင္း ဗုဒၶဘာသာ ဓမၼကထိ က တစ္ဦးျဖစ္လာ ခဲ့သည္ ။

သူ႔ဘဝရည္မွန္းခ်က္ သည္ အျခားသူ တို႔ကို ကူညီရန္ဟု သူက ဆိုၿပီး ယင္းကပင္လွ်င္ သူ႔ ကို ယခုကဲ့ သို႔ တပ္တြင္း ဓမၼကထိကျဖစ္လာ ေစေၾကာင္း ဒုဗိုလ္ ဘရက္ ကင္းဘဲလ္က ေျပာသည္ ။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အိုင္ယိုဝါ ျပည္နယ္ ဇာတိျဖစ္ေသာ ကင္းဘဲလ္ သည္ အိုင္ယိုဝါ ျပည္နယ္ တကၠသိုလ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ တို႔ကို ေလ့လာမိရာ မွ ဝိပႆနာတရားကို အားထုတ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္ တစ္ဦးျဖစ္ လာခဲ့သည္။

ဗုဒၶဘာသာသည္ မိမိတို႔၏ စိတ္ႏွလုံး ကို မည္သို႔ မည္ပုံ ထိန္းသိမ္းရမည္ ဆိုျခင္းႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းဝယ္ မည္သို႔ေနထိုင္ ရမည္ ဆိုျခင္းကို သင္ၾကားေပးၿပီး ၊ ပိုမိုၿငိမ္းေအးသာယာစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေစရန္ လည္း စိတ္ကို ေလ့က်င့္ေပးသည္ဟု ကင္းဘဲလ္က ေျပာပါသည္။

“ဒါက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ ရာ ရႈေထာင့္ကပါ ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအဓိပၸါယ္ေတြ ေဝါဟာရေတြ ကို လူေတြ ရွင္းရွင္း လြယ္လြယ္ နားလည္ဖို႔ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္က ျပန္ရွင္းျပ၊ ေျပာျပတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ကင္းဘဲလ္ကေျပာ ပါသည္ ။

သူသည္ နာ႐ိုးပ တကၠသိုလ္ တြင္ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ကတည္းကပင္လွ်င္ ၏ ဓမၼဆိုင္ရာ ကူညီမႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလဝယ္ စစ္သင္တန္းမ်ားၿပီးဆုံးသည္ တြင္ သူသည္ ေကာ္လိုရာဒိုျပည္နယ္၊ ေအာ္႐ိုရာၿမိဳ႕ရွိ ဘပ္ကေလေလ တပ္စခန္း တြင္ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာ င္ခဲ့သည္။

သူသည္ တပ္တြင္း ဓမၼသင္တန္း ကို တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူးႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တို႔တြင္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအား အခ်ိန္ပိုင္း ပို႔ခ်ၿပီး ဝိပႆနာတရား အားထုတ္ျခင္းကိုလည္း သင္ၾကားျပသေပး လွ်က္ရွိသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *