အေမရိကန္ေလတပ္၏ F-117 ကိုယ္ေပ်ာက္ ဗုံးႀကဲေလယာဥ္

Posted on

ထို ဗုံးႀကဲေလယာဥ္ကို ကြၽန္ေတာ္ ငယ္စဥ္ကတည္းက သိခဲ့ပါတယ္။  အခု စစ္လက္နက္  ေလ့လာတဲ့ဘက္ေရာက္မွ ထိုေလယာဥ္ကို F-117 ဟု သိခဲ့ရပ္တယ္။ ထို ဗုံးႀကဲေလယာဥ္ဟာ lockheed Corporation ၏ ပထမဆုံးကိုယ္ေပ်ာက္နည္းပညာကိုအသုံးျပဳတည္ေဆာက္ထားေသာ လူတစ္ဦးလိုက္ပါေမာင္းႏွင္ထိန္းခ်ဳပ္ရသည့္ ေလယာဥ္ျဖစ္ၿပီး 18.6.1981 မွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္စမ္းသပ္ပ်ံသန္းခဲ့ပါတယ္။

1983 တြင္ အေမရိကန္ေလတပ္၌ စတင္အမႈထမ္းခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း 64 စီးအထိ တည္ေဆာက္အသုံးျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ထို F-117 မွာ Area 51 က ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္ဟုလည္းဆိုၾကပါတယ္။ထို ေလယာဥ္ ကို ၏ ဒီဇိုင္းဟာ ေရဒါပုံရိပ္ဖမ္းယူႏိုင္စြမ္းကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေလွ်ာ့ခ်ထားခဲ့ၿပီး ရန္သူ႔၏ ေျမျပင္အေျခစိုက္စစ္စခန္းမ်ားကို အလစ္ငိုက္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ရန္ သီးသန႔္ထုတ္လုပ္ထားေသာ တိုက္ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။

ထိုဗုံးႀကဲေလယာဥ္တြင္ 1. F-117A / 2. F-117B ႏွင့္ 3. F-117N ဟူ၍ မ်ိဳးကြဲ 3 မ်ိဳး ရွိခဲ့ပါတယ္။ ထို မ်ိဳးကြဲမ်ားအနက္ F-117B ကို အေမရိကန္နဲ႔ ၿဗိတိန္ေလတပ္အတြက္ ထုတ္လုပ္ရန္ရည္႐ြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿဗိတိန္မွ ျငင္းဆန္ခဲ့တာေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။

F-117N မွာ‌ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္ထားခဲ့ေသာမ်ိဳးကြဲျဖစ္ၿပီး F-117 A တြင္ အေနာက္ယပ္2ခုထပ္မံတပ္ဆင္ၿပီး မူလ F-117A ထက္ လက္နက္ေတြပိုမိုတင္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ Air to Air missile မ်ား တပ္ဆင္ႏိုင္ရန္ လ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။

ထိုေၾကာက့္ ေအာင္ျမင္စြာထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့‌ ေသာ F-117A အေၾကာင္းကိုသာ ေျပာျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကဲဒါဆိုရင္ ထိုဗုံးႀကဲေလယာဥ္၏အ႐ြယ္အစားကိုအရင္ေျပာပါရေစ။

ထို F-117 ဟာ အလ်ား – 20.09 မီတာ ၊ အနံ – 13.21 မီတာ ႏွင့္ အျမင့္ – 3.78 မီတာရွိပါတယ္။ မည္သည့္လက္နက္မွမတပ္ဆင္ထားပါက 29500 ေပါင္ေလးၿပီး အေလးဆုံးအေလးခ်ိန္က ေပါင္ 52500 ေပါင္ရွိပါတယ္။ ထို‌ဗုံးႀကဲေလယာဥ္တြင္ General Electric ထုတ္ F-404 Turbofan engine (2) လုံးကိုတပ္တင္ထားၿပီး တစ္နာရီကို 1100 kilometers ႏႈန္းျဖင့္ 1720 kilometers အထိစစ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။ ေဝဟင္ဆီျဖည့္စနစ္ပါတာေၾကာင့္ အကြာအေဝးပိုသြားႏိုင္ပါတယ္။ထို ဗုံးႀကံေလယာဥ္တြင္‌ ေန႔ဘက္၊ညဘက္အခ်ိန္တြင္ ေရျပင္၊ေျမျပင္ ႏွင့္ေဝဟင္ေထာက္လွမ္းႏိုင္သည့္ အဆင့္ျမင့္အာ႐ုံခံစနစ္မ်ား ပါရွိတာေၾကာင့္ ေန႔ညမေ႐ြးတိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ေသာ တိုက္ေလယာဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ထို ဗုံးႀကဲေလယာဥ္၏ ဗိုက္ေအာက္တြင္ လက္နက္သိုေလွာင္ခန္း 2 ခန္းပါရွိၿပီး 1 ခန္းစီတြင္ လက္နက္ခ်ိတ္ဆြဲရန္ ေနရာ 1 ခုပါရွိပါတယ္။ စုစုေပါင္း 2ခုေပါ့ဗ်။

ထိုလက္နက္ခ်ိတ္ဆြဲရန္ေနရာတြင္   1. 2000 ေပါင္ေလးၿပီးေလဆာလမ္းၫႊန္စနစ္ပါသည့္ GBU-10 Paveway 2 bomb မ်ား  2. 510 ေပါင္ေလးသည့္ ေလဆာလမ္းၫႊန္ GBU-12 Paveway 2 bomb မ်ား 3. 2000 ေပါင္ေလးသည့္ ေလဆာလမ္းၫႊန္ GBU-27 Paveway 3 bomb မ်ား 4. GBU-31 bomb မ်ား ႏွင့္ 5. B-61 Nuclear Bomb မ်ားကို တပ္ဆင္၍ စစ္ဆင္ႏိုင္တာေၾကာင့္ အလြန္အႏၲာရာယ္ႀကီးသည့္ လက္နက္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။

ထိုတိုက္ေလယာဥ္တစ္စီးကို အေမရိကန္ေဒၚလာ 111.2 million တန္ေၾကးရွိပါတယ္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံ‌ႀကိမွ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳခဲ့ပါ။ ယခုအခ်ိန္မွာ ထိုဗုံးႀကဲေလယာဥ္ေတြဟာ အေမရိကန္ေလတပ္မွအနားယူသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ၎တို႔ေနရာမွာ F-22 raptor ႏွင့္ F-35 lighting 2 တို႔အစားထိုးဝင္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ဒါကေတာ့ အေမရိကန္၏ကိုယ္ေပ်ာက္ဗုံးႀကဲေလယာဥ္ F-117 အေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔လက္လွမ္းမွီသေ႐ႊ႕တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *