အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ရဲ႕ အျပန္အလွန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ျခင္းမ်ား က်ဆင္း

Posted on

2020 ပထမႏွစ္ဝက္ကာလ၌ COVID-19 ကပ္ေရာဂါဆိုးႀကီး က်ေရာက္လာခဲ့သည့္အျပင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ အၾကား ဆက္ဆံေရးတင္းမာမႈမ်ားျမင့္တက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား က်ဆင္းလာခဲ့သည္။

တ႐ုတ္- အေမရိကန္အၾကား ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား က်ဆင္းလာသည့္ ပမာဏဟာ 9 ႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆုံး Level အထိရွိလာခဲ့ေၾကာင္း Rhodium အႀကံေပးလုပ္ငန္းစုႀကီးက စာရင္းေဒတာအရ သိရွိရပါသည္။2020 ဇန္နဝါရီလ မွ ဇြန္လအထိ ပထမႏွစ္ဝက္ကာလမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားေလ်ာ့နည္းသြားမႈ တန္ဖိုးအားျဖင့္ ေဒၚလာ 10 ဘီလီယံ အထိ ရွိခဲ့ၿပီး 2011 ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အနိမ့္ဆုံး Level ျဖစ္ေၾကာင္း Rhodium က ဆိုထားပါသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ 3 ႏွစ္ကတည္းက က်ဆင္းမႈ ရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ဝက္မွာေတာ့ အဆိုးဝါးဆုံး အေနအထားအထိ ရွိလာခဲ့သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *