အေမရိကန္ ၏ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အားတ႐ုတ္ထံမွ ဖဲ့ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာျခင္းႏွင့္ ျမန္မာ အေနအထား

Posted on

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အား တ႐ုတ္၏ စီးပြားေရးအရ မဟာမိတ္ အျဖစ္ ေပၚထြန္းလာ‌ေနသည့္ အေရးအား တန္ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္ လက္နက္မ်ား လိုသေလာက္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ဟု အေမရိကန္က ကမ္းလွမ္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခုလ အေစာပိုင္းက အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး မတ္အက္စ္ပါသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာထံ ဖုန္းဆက္ၿပီး အထက္ပါအတိုင္း အဆိုျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ စစ္တပ္အား ၂၀၃၀ တြင္ ေခတ္မွီ တပ္မေတာ္ႀကီး ျဖစ္ရန္ ကူညီသြားမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ဟာဆီနာသည္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို တာဝန္ယူ ႀကီးၾကပ္ေနရသူလည္း ျဖစ္သည္။ယမန္ႏွစ္ကစ၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ အပါခ်ီ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ဒုံးက်ည္မ်ား ေရာင္းခ် ေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။တရားဝင္ သေဘာတူညီခ်က္ မရေသးေသာ္လည္း အေမရိကန္၏ ကမ္းလွမ္းလာမႈေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ အေပါစား စစ္လက္နက္မ်ား ေဈးခ်ိဳခ်ိဳ ျဖင့္ အမ်ားဆုံး ေရာင္းခ်ေပးေနေသာ တ႐ုတ္ျပည္အား အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေႏြးေထြးလာေနသျဖင့္ ဘရိတ္အုပ္ႏိုင္ရန္ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးမွအခ်ိန္မီ ဖုန္းဆက္ လာျခင္း ျဖစ္ၿပီး လြန္စြာ အေရးပါေသာ ဝိေသသ လကၡဏာမ်ား ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ား က သုံးသပ္လ်က္ ရွိသည္။တ႐ုတ္ဩဇာ အာဏာသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္ အအုံပိုင္းသာမက ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေရး အတြက္လည္း ကုသေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား အလုံအရင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့လ်က္ ရွိေနျပန္သည္။

အိႏၵိယ နယ္စပ္ႏွင့္ ကပ္ေနေသာ Sylhet ၿမိဳ႕တြင္ ေဒၚလာ သန္း ၂၅၀ တန္ ေလဆိပ္ႀကီး ေဆာက္လုပ္ရန္ ကန္ထ႐ိုက္ ရသြားၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သြင္းကုန္မ်ားအတြက္ စီးၾကပ္ခြန္အား ၉၀% အထိ ေလ်ာ့ခ် ေပးခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ အေမရိကန္မွ တ႐ုတ္၏ ရပ္ဝန္းႏွင့္ လမ္း စီမံကိန္း အား တန္ျပန္ရန္ ၎တို႔၏ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ ေဒသ စီမံခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ အျပင္းအထန္ လုံးပမ္းလ်က္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယကလည္း ကိို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆးကို တ႐ုတ္ႏွင့္ အၿပိဳင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ကို အေရာက္ပို႔ႏိုင္ေအာင္ အစီအစဥ္ေတြ ခ်ေနၿပီ ျဖစ္သည္။မိမိတို႔ ႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မေဖၚေဆာင္ ႏိုင္သမွ် တ႐ုတ္အဖို႔ အႏိုင္ဖဲကို ရရွိထားၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ လို ‌အကူအညီေတြ အမ်ားႀကီး ေပးစရာမလိုပဲနဲ႔ ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ၎တို႔ ၿငိဳျငင္မည္ စိုးသျဖင့္လည္း အေမရိကန္ ႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ မဆက္ဆံရဲပဲ ျဖစ္ေနျပန္သည္။တိုင္းျပည္ စီးပြားေရး ေတာင့္တင္းမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္လို ေခတ္မီ စစ္တပ္ႀကီး ထူေထာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ကို သေဘာေပါက္သင့္သည္အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေအာ္ေန၍လည္း ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မႈကို မည္သို႔မွ် ထိ
ေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဆိုသည္ ကို အခ်ိန္မီ သေဘာေပါက္သင့္သည္။ ဤေနရာတြင္ ဥပမာ ျပရက ဂ်ပန္၏ ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္သည္ ၂၀၁၅ စာရင္းအရ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁% မွ်သာ ရွိသည္၊ မည္မွ်ဟု ထင္ပါသနည္း? ေဒၚလာ ၄၂ ဘီလီယံ ရွိေနသည္။ ျမန္မာသည္ ၂၀၁၅ တြင္ တိုင္းျပည္ ဂ်ီဒီပီသည္ ေဒၚလာ ၆၅ ဘီလီယံ ခန႔္ ရွိသည္။

၁% ဆိုလ်င္ သန္း ၆၅၀ သာ ရွိေပလိမ့္မည္၊ ဒီေနရာြင္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေျပာဆိုေနျခင္းမဟုတ္ တိုင္းျပည္ စီးပြားတိုတက္မွ ပို၍ သုံးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ကို ေျပာလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ေတာ့ တိုင္းျပည္ မြဲေနဆဲ ျဖစ္သည္ကို အမႈမထားပဲ ၂၀၁၅ တြင္ ေဒၚလာ ၂.၅ ဘီလီယံအထိ ခြဲေဝေပးခဲ့ရသည္၊

ဤသည္က ဂ်ီဒီပီ၏ ၄% ခန႔္ ရွိၿပီး ဘတ္ဂ်က္၏ ၁၅% ခန႔္ ရွိေနသည္ သုံးစြဲႏိုင္ခဲ့သည့္ ပမာဏ က ၂.၅ ဘီလီယံပင္ ရွိသည္။ လြန္စြာ ႐ိုးရွင္းၿပီး အလယ္တန္းေက်ာင္းသားပင္ နားလည္ႏိုင္ေသာ သီအိုရီပင္ မဟုတ္ေပဘူးေလာ။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ ယခုအခါ ကာကြယ္ေရး အတြက္ ေဒၚလာ ၄.၁ ဘီလီယံ အထိ တိုးျမႇင့္ သုံးစြဲလာေနၿပီး အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္၏ ၈% သာ ရွိသည္ GDP သည္ ယခုႏွစ္တြင္ ၃၀၂.၄ ဘီလီယံအထိ ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္ ထို႔အတြက္ ေကာင္းေကာင္းသုံးႏိုင္ ေပသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ နယ္ျခားပဋိပကၡ တခုကို အေၾကာင္းျပၿပီး နယ္ေျမ အခ်ိဳ႕ကို အသာေလး သိမ္းယူႏိုင္စြမ္းရွိ‌ ေနသည္၊ လက္ရွိ ၎တို႔ ႏိုင္ငံတြင္း ေရာက္ေနေသာ ဘဂၤါလီမ်ားကိုျပန္ပို႔ရန္ အဆင္ေျပသြားႏိုင္သည္လည္း ျဖစ္၍ လုံၿခဳံေရး သတိရွိသင့္သည္။လက္ရွိ အေနအထားအရ အေမရိကန္ေကာ တ႐ုတ္ကပါ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အား အၿပိဳင္အဆိုင္ ဆြဲေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္၍ မိမိႏိုင္ငံ ႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္လာပါက ႏွစ္ႏိုင္ငံ အျပစ္ရပ္ရန္သာ ဝင္ေရာက္ ျဖန္ေျဖေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး ဆုံးရႈံးသြားေသာ နယ္ေျမမ်ား အတြက္ မည္သူမွ် ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖ ရွင္းေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ ဆိုသည္ကို သိထား သင့္ေပသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *