ဦးမိုးေလးတာ က်ိဳးေပါက္မူေၾကာင့္ ေျမေနရာအခက္အခဲျဖစ္ေနေသာ ေက်းရြာသံုးခုမွ အိမ္ေထာင္စု ၁၈၈ စုကို ေျမေနရာဝယ္ယူလွဴ ဒါန္းေပးမည္

Posted on

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္၊ အိပ္ပ်က္အုပ္စု၊ ေဖာင္ဆိပ္ေက်းရြာရွိ ဦးမိုးေလးတာ က်ိဳးေပါက္ မူေၾကာင့္ အေရးေပၚေျပာင္းေရႊ႕ကာ ေျမေနရာအခက္အခဲျဖစ္ေနေသာ ေက်းရြာသံုးခုမွ အိမ္ေထာင္စု ၁၈၈ စုအတြက္ ေျမေနရာဝယ္ယူလႉဒါန္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ မွသိရသည္။

အဆိုပါတာသည္ ၾသဂုတ္လ ပထမပတ္က ဧရာဝတီျမစ္ေရျမင့္တက္မႈႏွင့္ျမစ္ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ေရစိမ့္ ေပါက္မွေရမ်ားပန္းထြက္ၿပီး တာေဟာင္းက်ိဳးေပါက္ခဲ့သည့္အတြက္ အနီးဝန္းက်င္ရွိ တာငုတ္ေက်းရြာ၊ ေဖာင္ဆိပ္ ေက်းရြာ၊ ငွက္ေပ်ာေတာေက်းရြာတို႔မွ အိမ္ေထာင္စု ၁၈၈ စုကို ေဘးလႊတ္ရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေန ရာခ် ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ေဘးလႊတ္ရာေနရာမ်ားတြင္ ေနရာရွာေဖြကာ ေျမတစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၄၀ ျဖင့္ ေျမ ၆ ဒသမ ၈၅ ဧကဝယ္ယူကာ ၄င္းတို႔အတြက္ ေျမေနရာဝယ္ယူလႉဒါန္းေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *