ဦးသန္းေဌး ေနျပည္ေတာ္ကေန ဝင္ၿပိဳင္မယ္

Posted on

ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ေနျပည္ေတာ္၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ဟာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးစိုက္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သလို တပ္မိသားစုေတြေနထိုင္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးဝင္းရွိန္ကေတာ့ ဥတၱရသီရိ ၿမိဳ႕နယ္ကေန ဝင္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ဦးေဝလြင္ကေတာ့ ပုဗၺသီရိ ၿမိဳ႕နယ္ကေန ဝင္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးဝ႑ေမာင္လြင္ကေတာ့ ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ကေန ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ရွိပါတယ္။ထပ္မံရရွိတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းနဲ႔ အေသးစိတ္အေျခအေနေတြကို ဆက္လက္တင္ဆက္ေပးပါမယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *