ဩဂုတ္(၉)ရက္တြင္ထြက္ရွိမည့္ (၁၀)တန္း ေအာင္စာရင္းကို ေက်ာင္းမ်ားတြင္မေၾကျငာပဲ အြန္လိုင္းမွထုတ္ျပန္မည္

Posted on

(၁၀)တန္း ေအာင္စာရင္း(သို႔)တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္းကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝဘ္ဆိုဒ္က တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈ႔နိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္မွ ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို ႔စာရြက္ ကပ္ကာေၾကညာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဝဘ္ဆိုဒ္မွ ၾကည့္႐ႈရန္ အဆင္မေျပပါက ေအာင္စာရင္း – Aungsayin app ကို install လုပ္၍ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္

ေအာင္စာရင္း App ေဒါင္းယူရန္ —  https://play.google.com/store/apps/details?id=www.aungsayin.com

ယခုထြက္ရွိ မည့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္း ကို ေက်ာင္းမ်ား တြင္ေၾကညာမည္ မဟုတ္ ဘဲ အြန္လိုင္းကသာ ထုတ္ျပန္မည္ဟု ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက သိရသည္။

ဩဂုတ္ ၉ ရက္ တြင္ထုတ္ ျပန္မည့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္း ကို ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဝဘ္ဆိုဒ္က တစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ဟု သိရသည္။

REF: The Fifth Wave News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *