ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္စစ္ပြဲအတြက္ ဂ်ပန္၏ F-15J တိုက္ေလယာဥ္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ

Posted on

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ ဘိုးရင္း-(Boeing) ေကာ္ပိုေရးရွင္းကေနၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕စီပြားေရးလုပ္ငန္းစုႀကီးတစ္ခု ျဖစ္တဲ့ မစ္ဆူဘီရွီအႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္း (Mitsubishi Heavy lndustries-MHl) နဲ႔ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ တစ္ခုက္ို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရာကေတာ့ အေမရိကန္ကေန တိုက္႐ိုက္ေကာ္မာရွယ္နဲ႔ ေရာင္းခ် (Direct Commercial Sale -DCS)ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ေလေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မွာ သာလြန္ ၾကားျဖတ္တိုက္ေလယာဥ္ (Super interceptor) အျဖစ္ အသုံးျပဳေနတဲ့

ဘိုးရင္းကုမၸဏီထုတ္ F-15J ‘Eagle’ အမ်ိဳးအစား တိုက္ေလယာဥ္ ၉၈ စီးကို အဆင့္ျမႇင္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာမွာ မစ္ဆူဘီရွီေကာ္ပိုေရးရွင္းနဲ႔ အတူတကြပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါစာခ်ဳပ္ဟာ အေမရိကန္အစိုးရက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ေၾကညာခဲ့တဲ့ ေဒၚလာ ၄.၅ ဘီလီယံ တန္ေၾကးရွိ ေခတ္မီဆန္းသစ္ေရးအစီအစဥ္’Modernization program’ ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈအေနနဲ႔ တိုက္ပြဲဝင္အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာနဲ႔ လက္နက္တပ္ဆင္မႈ ပညာရပ္ကေန အစ’ျပဳပါမယ္။

ၿပီးမွ ေလယာဥ္ေမာင္းခန္း(cockpit)ကို အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာသစ္မ်ားအသုံးျပဳၿပီး အစိတ္အပိုင္းအားလုံးကို အစားထိုး လဲလွယ္သြားမွာပါ။ ကမာၻ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ အျမင့္ဆုံးလို႔ဆိုရမဲ့ မစ္ရွင္းကြန္ျပဴတာကို အသုံးျပဳၿပီး ပိုင္းေလာ့မ်ားအေနနဲ႔ တိုးျမႇင့္ထားတဲ့ နည္းပညာေၾကာင့္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိစြာပဲ ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳရလြယ္ကူေစမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ ဘိုးရင္းကုမၸဏီကေနၿပီး မစ္ဆူဘီရွီနဲ႔အတူ ပထမဆုံး F-15J တိုက္ေလယာဥ္ ၂ စီးကို ေျမျပင္အေထာက္- အကူျပဳ စစ္လက္နက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားနဲ႔ နည္းပညာပိုင္းေတြမွာ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈျပဳၿပီး သာလြန္ၾကားျဖတ္တိုက္ေလယာဥ္တစ္စင္း ပုံသ႑န္ေပၚလြင္ေစဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထို DCS စနစ္နဲ႔ေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့ စာခ်ဳပ္မွာပါရွိတဲ့အတိုင္း Modernization progran ရဲ႕ အေျခခံေတြကို အစီအစဥ္ခ် ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ MHI အေနနဲ႔ ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ား အတြက္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ အခ်က္အအလက္ ေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လိုအပ္မဲ့ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္း မ်ားကို

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိၿပီး တိုက္ေလယာဥ္ ၉၈ စီးစလုံး အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈကိုေတာ့ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္မွသာ အစ’ျပဳႏိုင္လိမ့္ မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ဂ်ပန္ကိုယ္ပိုင္ကာကြယ္ေရးေလတပ္ (JASDF) အေနနဲ႔ မစ္ဆီဘီရွီ အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းရဲ႕ ၁၉၈၀ ကေန ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ားဆီက လိုင္စင္နဲ႔ထုတ္လုပ္ထားတဲ့

(single- seat)တစ္ေယာက္ေမာင္း F-15J တိုက္ေလယာဥ္ ၁၅၆ စီးနဲ႔ ႏွစ္ေယာက္ေမာင္း (two-seat) အတန္းအစား F-15DJ တိုက္ေလယာဥ္ ၄၅ စင္းကို အသုံးျပဳလွ်က္ရွိပါတယ္။

ယခင္ကလည္း Japanese Super lnterceptor (JSI) မ်ိဳးကြဲအဆင့္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ J-MSIP (Japan-Multi- Stage lmprovement Program) အစီအစဥ္နဲ႔ F-15J တိုက္ေလယာဥ္ ၉၈ စီးကို ပထမနဲ႔ဒုတိယအဆင့္အထိ အဆင့္ျမႇင့္ တင္မႈလုပ္ငန္းကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသးေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

KoPheon (M.W.O)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *