ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားတြင္ ေရငုတ္သေဘၤာတိုက္ဖ်က္ေရးကို အဓိကထား

Posted on

ဇူလိုင္လမွ စက္တင္ဘာလအထိ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ျမင့္မားေနသည့္ တင္းမာမႈမ်ားကို ကမာၻက အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး စစ္ဖက္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကလည္း ထို အၿပိဳင္ျပဳလုပ္ေနေသာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား၏ သေဘာသဘာဝကို ေလ့လာေနခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလွ်င္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားမည္သို႔ျပဳမူရန္ ရည္႐ြယ္သည္ကို နားလည္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဖက္မွ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ “အာ႐ုံလႊဲရန္” ျဖစ္သည္။ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္၊ အေရွ႕တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္ဝါမ်ားတြင္သာမက နယ္နိမိတ္မသတ္မွတ္ရေသးေသာ တ႐ုတ္-အိႏၵိယနယ္စပ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္သည္ စစ္မ်က္ႏွာေလးခုလုံးတြင္ တၿပိဳင္နက္တည္း လႈပ္ရွားသည္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္မွ ကုန္းေျမ၊ ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ေဝဟင္တို႔ကို ကြပ္ကဲသည့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္မွ ပါရာဆယ္ကြၽန္းမ်ား ပတ္လည္ျဖစ္ေသာ ေတာင္ပိုင္း စစ္မ်က္ႏွာ ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္သည္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ၅ ရက္ေန႔အတြင္း စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သည္။တခ်ိန္တည္းခန္႔တြင္ပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္တို႔ကို ကြပ္ကဲသည့္ ေျမာက္ပိုင္းစစ္မ်က္ႏွာ ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္က ပင္လယ္ဝါတြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ အေရွ႕တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္လည္း ထိုင္ဝမ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ကို ကြပ္ကဲသည့္ အေရွ႕ပိုင္းစစ္မ်က္ႏွာ ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္ကလည္း ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။

ထိုအခ်ိန္သည္ ေဘ့ဂ်င္းအေနျဖင့္ ဟိမဝႏၲာတြင္ အိႏၵိယႏွင့္ အမွန္တကယ္ထိပ္တိုက္ေတြ႕ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ထိုသို႔ တၿပိဳင္နက္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားသည္ တ႐ုတ္စစ္ဖက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမွ စာပိုဒ္တပိုဒ္ကို ရည္ၫႊန္းေနသည္။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက တိဗက္ကို နယ္ခ်ဲ႕ျခင္းသည္ ကိုရီးယားစစ္ပြဲကိုလည္း ၾကားဝင္စြက္ဖက္သည့္ ေနာက္ခံျဖင့္ျပဳုလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစစ္ဆင္ေရး၏ အမည္မွာ အာ႐ုံလႊဲျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေဒသတခုကို တကမာၻလုံးက အာ႐ုံစိုက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး အျခားေနရာမ်ားမွ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ေအာင္ တိတ္တဆိတ္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ကို ဂ်ပန္ အရာရွိမ်ားက ပူပန္ၾကသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၎၏ အာ႐ုံလႊဲေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း အေမရိကန္က မည္သည့္အခ်က္ကိုမွ် အာ႐ုံမစိုက္ေပ။ အေမရိကန္သည္ ၈ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆုံး အဓိက စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအျဖစ္ ၎၏ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ အုပ္စုျဖစ္ေသာ USS Nimitz ႏွင့္ USS Ronald Reagan တို႔ကို ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ဗဟိုခ်က္သို႔ ေစလႊတ္သည္။

“ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႏွစ္စင္း တပ္ျဖန္႔ထားတာဟာ တစင္းတည္း ေလ့က်င့္တာနဲ႔ ကြဲျပားတဲ့ သေဘာေဆာင္တယ္” ဟု ဂ်ပန္ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထိပ္တန္း ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိေဟာင္း တဦးေျပာသည္။

ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ တစင္းတည္းဆိုပါက ရန္သူ၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေလယာဥ္ေျပးလမ္း ပ်က္စီးသြားလွ်င္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားမွာ ဆင္းသက္ရန္ ေနရာမရွိျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ဒုတိယ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာထည့္သြင္းထားေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္သည္ အမွန္တကယ္ ထိုးစစ္ႏွင့္ အလားတူသည့္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ အေျခအေနကို ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္ေရးေလ့က်င့္ရန္အတြက္ အေမရိကန္က ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ရျခင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ဆုံးေ႐ြးခ်ယ္စရာ တပ္ျဖန္႔ခ်မႈျဖစ္သည့္ ေရငုတ္သေဘၤာမွ ပစ္လႊတ္သည့္ ဒုံးက်ည္မ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္ ညဴကလီးယားစြမ္းအင္သုံး ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ေရငုတ္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္။

သေဘာတရားအရဆိုပါက ညဴကလီးယား တိုက္ပြဲျဖစ္ပါက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ရွိေနေသးသေ႐ြ႕ ဝါရွင္တန္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အခ်က္အျခာေနရာမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ လက္တြန္႔ေနမည္ျဖစ္သည္။

ထိုဝွက္ဖဲကို ကာကြယ္ထားရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ ကြၽန္းတုမ်ားကို တည္ေဆာက္ၿပီး ထိုကြၽန္းတုမ်ား၏ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဒုံးက်ည္မ်ား၊ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ အားနည္းခ်က္မွာ အေမရိကန္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ ေရငုတ္သေဘၤာမွ ပစ္သည့္ ဒုံးက်ည္မ်ားကို အသုံးမျပဳႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက ေဘ့ဂ်င္း၏ အေနအထားကို စစ္ကာလအတြင္းျဖစ္ေစ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ သိသိသာသာ အားေပ်ာ့သြားေစမည္ျဖစ္သည္။

ဇူလိုင္လက ျပဳလုပ္သည့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကို အေျခခံေျပာၾကားရပါက ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ အေမရိကန္၏ အႀကံအစည္မွာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအေျခစိုက္ ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားတပ္မ်ားကို အသုံးျပဳကာ ပုံေသပစ္မွတ္မ်ားျဖစ္ေသာ ကြၽန္းတုမ်ားကို ဖ်က္ဆီးၿပီး တ႐ုတ္ေရငုတ္သေဘၤာမ်ားကို အကာအကြယ္ ကင္းမဲ့သြားေစရန္ျဖစ္သည္။ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာတစင္းလွ်င္ ၂ စင္း သို႔မဟုတ္ ၂ စင္းႏွင့္ အထက္ျဖန္႔ခ်ထားေပးမည့္ အေမရိကန္၏ ညဴကလီးယားစြမ္းအင္သုံး တိုက္ခိုက္ေရး ေရငုတ္သေဘၤာမ်ားက ထိုအခ်ိန္တြင္ အၿပီးသတ္တိုက္ခိုက္မႈကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လလယ္က အေမရိကန္ဘက္မွ လႈပ္ရွားမႈက ထိုသို႔ေသာ အယူအဆကို ပိုမိုခိုင္မာေစသည္။ အစိုးရေငြေၾကး ေထာက္ပံ့သည့္ သတင္းဌာနျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံက အေမရိကန္ ကုမၸဏီတခုမွ ရရွိသည့္ ၿဂိဳလ္တု ဓါတ္ပုံတပုံကို မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ လူမႈကြန္ရက္တြင္ တင္ခဲ့သည္။ ထိုပုံမွာ ဟိုင္နန္ကြၽန္းမွ တ႐ုတ္ေရတပ္ ေရငုတ္သေဘၤာတပ္ အေျခစိုက္စခန္း၏ ဝင္ေပါက္ ျဖစ္ပုံရသည္။

ယင္းသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားပါက အေမရိကန္တပ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ေရငုတ္သေဘၤာမ်ား ေျပးစရာ ေနရာမရွိေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည္ဆိုသည့္ ျပင္းထန္ေသာ သတင္းစကားတခု ပါးလိုက္ျခင္းပင္။

ေဒါသထြက္ေနပုံရေသာ ေဘ့ဂ်င္းသည္ ၾသဂုတ္လေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္သည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဒုံးက်ည္အမ်ားအျပားပစ္လြတ္သည္။ ထိုသို႔ပစ္လြတ္ရာတြင္ လြန္စြာ တိက်သည္ဟု ဆိုသည့္ ဂူအမ္ ေခ်မႈန္းေရးလက္နက္ေခၚ DF-26 တာလတ္ပစ္ ဒုံးက်ည္ႏွင့္ DF-21D ဒုံးက်ည္ အနည္းဆုံး တစင္းစီပါသည္။

DF-21D တာလတ္ပစ္ ဒုံးက်ည္ကို ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ေခ်မႈန္းေရး လက္နက္ဟု ေခၚေသာ္လည္း ၎၏ တိက်မႈကိုမူ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနေသးသည္။ တ႐ုတ္၏ ေရငုတ္သေဘၤာမွ ပစ္ေသာ ဒုံးက်ည္မ်ားကို အေမရိကန္က ေခ်မႈန္းလိုက္ပါက ေဘ့ဂ်င္းသည္ ဂူအမ္ကြၽန္းကို တိုက္ခိုက္သည့္တိုင္ ဒုံးက်ည္တပ္ဆင္ထားသည့္ အေမရိကန္ ေရငုတ္သေဘၤာမ်ားသည္ တ႐ုတ္တပ္မ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ လက္လွမ္းမမီသည့္ ေရပိုင္နက္တြင္ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အရ အေမရိကန္သည္ လတ္တေလာတြင္ အသာစည္း ရေနေသးေၾကာင္း ယခုႏွစ္ေႏြရာသီတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အၿပိဳင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားက ျပသေနသည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္-႐ုရွားလက္နက္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကို ဆက္လက္ေရွာင္ရွားေနမည့္ သေဘာရွိၿပီး ညဴကလီးယား လက္နက္မ်ား၊ ဒုံးက်ည္မ်ားႏွင့္ ေရယာဥ္မ်ား ကာလၾကာျမင့္စြာ ပိုမိုထုတ္လုပ္ၿပီး အားယူရန္ လုပ္ေဆာင္ေနမည္ျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *