ေတာ္ဝင္ထိုင္းၾကည္းတပ္က တ႐ုတ္ကုမၸဏီထံမွ က်ည္ကာလူသယ္ယာဥ္စနစ္မ်ားစြာ လက္ခံရရွိ

Posted on

ေတာ္ဝင္ထိုင္းၾကည္းတပ္က China North Industries Corporation (Norinco) ကုမၸဏီထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၆ သန္းတန္ေၾကးရွိေသာက်ည္ကာယာဥ္မ်ိဳးစုံဝယ္ယူမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမွ ဒုတိယအသုတ္ကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

ဒုတိယအသုတ္ေပးပို႔မႈတြင္ VN1 APC က်ည္ကာယာဥ္ ၃ စီး၊ 120mm SM4A grenade launchers ၁၂ ခု၊ VS27 8×8 Recovery Vehicles ၉ စီး၊ Reconnaissance and Command Vehicles ၁၂ စီး၊ VN1 လူနာသယ္ယာဥ္ ၃ စီး၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးယာဥ္မ်ိဳးစုံ ၄ စီးႏွင့္ အျခားလက္နက္စနစ္မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေတာ္ဝင္ထိုင္းၾကည္းတပ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ကလည္း VN1 ပထမသုတ္အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၈ သန္းတန္ေၾကးရွိေသာ VN1 APC ယာဥ္ ၃၄ စီးကို ဝယ္ယူခဲ့ၿပီးလည္းျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *