ေဒၚသက္သက္ခိုင္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ဝင္ၿပိဳင္မည္

Posted on

ျပည္သူ႔ေရွ႕ေဆာင္ပါတီ (PPP) ဥကၠ႒ ေဒၚသက္သက္ခိုင္သည္ မရမ္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး PPP ပါတီတြင္ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းပါဝင္မႈ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း ပါတီဒုတိယဥကၠ႒တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာဆိုသည္။“ဥကၠ႒ကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ စည္ပင္နယ္နမိတ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္ထဲက NLD ပါတီရဲ႕ CEC တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာတစ္ဦးၿပိဳင္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ကေတာ့ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈထားတဲ့အေနနဲ႔ ေကာ့မႉး ၊ တာေမြ အစရွိတဲ့ေနရာေတြမွာေတာ့ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တာမ်ိဳး လုပ္ဖို႔မရွိပါဘူး။ တာေမြအတြက္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီကေန ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ လာေရာက္တင္ျပေလွ်ာက္ထားတဲ့သူ ရွိေပမယ့္ ၿပိဳင္ဖို႔မေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပါဘူး။ႏို င္ငံေရးအရ ယဥ္ေက်းမႈထားတဲ့ သေဘာပါ“ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD)၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအနက္ ေဒါက္တာဘြဲ႕ရ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ ၇ ဦးအထိရွိသည္။ ယင္းအနက္မွ စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္း ေဒါက္တာဘြဲ႕ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမွာ ငါးဦးပါဝင္သည့္အနက္ NLD ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒါက္တာေမဝင္းျမင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္မွာ မရမ္းကုန္း မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္သည္။

PPP ပါတီသည္ ရန္ကုန္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ား အားလုံးတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၁၂ ေနရာတြင္ ၁၀ ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။ထို႔ျပင္ အဆိုပါတီအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးေနရာ ႏွစ္ေနရာလုံးတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ေဇယ် ႏွင့္ ပါတီဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ေဒၚသက္သက္ခိုင္တို႔သည္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒဂုံမဲဆႏၵနယ္တြင္ အႏိုင္ရခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ NLD ပါတီ၏ တာဝန္မ်ားမွ ဆိုင္းငံ့ခံရၿပီးေနာက္ ေဒၚသက္သက္ခိုင္က PPP ပါတီကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *