ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကိုကိုး ကြၽန္းသို႔ ေလယာဥ္ျဖင့္သြား ေရာက္

Posted on

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယေန႔(ၾသဂုတ္ ၆) နံနက္ပိုင္း က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကိုကိုး ကြၽန္းသို႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါခရီးစဥ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕တပ္ဖြဲ႕ရဲခ်ဳပ္၊ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ အေထြေထြအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးဦးဌာနမွ အရာရွိမ်ားလိုက္ပါသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသၫ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ကိုကိုးကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ႐ုံးခန္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ၊ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေဒၚမိုးမိုးေအး ၏တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ လိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ လမ္းၫႊန္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *