ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ကပဲ မဲေပးမည္

Posted on

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရန္ကုန္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ မဲစာရင္းႏွစ္ခုစလုံးမွာ ပါဝင္ေနတာပါ။၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းေၾကညာရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမဲစာရင္း နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ မဲစာရင္း ႏွစ္ခုစလုံးမွာ ပါဝင္ေနၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္း ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ကေန မဲေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မဲဆႏၵရွင္အမည္စာရင္းပါဝင္ေနတာကအိမ္ေထာင္စုစာရင္း ၊ ပုံစံ ၆၆/၆ အရျဖစ္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္မွာပါဝင္ေနတာကေတာ့ တာဝန္နဲ႔ အၿမဲေနထိုင္တာျဖစ္လို႔ ရွိေကာက္စာရင္းအရ ပါဝင္လာတာလို႔ သက္ဆိုင္ရာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲေတြကေနသိရပါတယ္။“ ဗဟန္းမွာက အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေ႐ႊေတာင္ၾကား (၁)ရပ္ကြက္စာရင္းနဲ႔ပါတယ္ေပါ့ေနာ္ ။ အရင္ႏွစ္ေတြကလည္း ဒီမွာပဲ မဲေပးခဲ့တာ။ ဒီႏွစ္လည္း ေပးမယ္ ။ မဲစာရင္းပါတဲ့အေၾကာင္း မဲစာရင္းအမွတ္စဥ္နဲ႔တကြ သူ႔ရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္က ေထာက္ခံခ်က္လာယူသြားၿပီးၿပီ “ လို႔ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠဌ ဦးေအးေမာင္သန္းက  ေျပာပါတယ္ ။

ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိုလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ၊ ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္မွာ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းပါဝင္မႈကိုေတာ့ ဒီကေန႔ ၾသဂုတ္လ ၁၄ရက္မွာ ပုံစံ(၄) နဲ႔ ကိုယ္တိုင္ကန႔္ကြက္လႊာတင္သြင္းခဲ့တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက ဆိုပါတယ္။“ဒီမွာကေတာ့ ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေဇယ်သိဒၵိရပ္ကြက္မွာ အတိုင္ပင္ခံရဲ႕မဲစာရင္းပါေနတာ ။ ဒါက မဲစာရင္းျပဳစုတဲ့အခါ ရွိေကာက္ေရာ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းအရေရာေကာက္ၾကေတာ့ ဒါက ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အိမ္ရွိတဲ့ ေနရေပါ့ေနာ္ ။ တာဝန္နဲ႔အၿမဲရွိေနတဲ့အခါက်ေတာ့ ရွိေကာက္စာရင္းအေနနဲ႔ပါလာ တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ မဲစာရင္းလာၾကည့္ၿပီး ဒီဘက္ကို ကန႔္ကြက္လႊာတင္သြားပါၿပီ “ လို႔ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက ေျပာပါတယ္ ။

၂၀၂၀ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေကာက္ခံမႈကိုေတာ့ ရပ္ကြက္အတြင္းအမွန္တကယ္ေနထိုင္သူ စာရင္းအရေရာ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းပုံစံ ၆၆/၆ အရ ေကာက္ခံခဲ့ၿပီး မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေတြ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားရာမွာ အမွားအယြင္းေတြရွိခဲ့တယ္လို႔လည္း ျပည္သူေတြအၾကား ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြ မဲစာရင္းလာေရာက္စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ မူလက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ရက္ေတြထက္ (၇) ရက္တိုးျမႇင့္ခဲ့ရာ ဒီကေန႔ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ကေတာ့ မဲစာရင္းၾကည့္ရမယ့္ ေနာက္ဆုံးရက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။အခု ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေတြမွာ အမွားအယြင္းရွိခဲ့တာေတြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ၁၄ ရက္မွာေတာ့ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ေၾကညာေပးမယ္လို႔လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကေနသိရပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *