ေနာက္ကို ျပန္ဆုတ္ခြာ လို႔မရတဲ့ ဆုံမွတ္တခုကိုေရာက္နွင့္ေနျပီးတဲ႔ US နဲ့ China

Posted on

US နဲ႔ China ဆိုတာေနာက္ကို ျပန္ဆုတ္ခြာ လို႔ မရတဲ့ ဆုံမွတ္ တခု( point of no return )ကိုေရာက္ေနတာပါ အေျခခံ ဗီဇ စိတ္ေတြ မတူတဲ့ အေရွ႕ နဲ႔ အေနာက္ (သို႔ )လက္ဝဲ နဲ႔ လက္်ာ တို႔ ရဲ႕ ဝါဒေရးရာ ပဋိပကၡ မဟုတ္ပါဘူးဧကန္ စစ္ပြဲ ျဖစ္လာမွာပါ

ဘာေၾကာင့္ဆိုေကာင္းဘြိဳင္ေတြက မာလ္ဘို႐ို ေတာင္ၾကားလြင္ျပင္က ျမင္း ႀကီး ေတြကိုမစီးပဲအင္မတန္ လွပ ခန္႔ညား တဲ့အႏၲရာယ္ အေပးႏိုင္ဆုံးသေဘၤာႀကီး ေတြ ကိုစီးၿပီးChina ကို ကင္းလွည့္ကင္းေထာက္ လုပ္ေနၾကလို႔ပါ

ေကာင္းဘြိဳင္ ႀကီးဟာဒီအတြက္တေန႔ကို ကုန္က် စရိတ္ SCS ေနရာ ကြက္ကြက္ ကေလးမွာတင္ US $ သန္း 300 ေက်ာ္ေလာက္ေန႔စဥ္ ကုန္က်ေနမွာပါ

SCSဂ်ပန္က အိုကီနာဝါဖိလစ္ပိုင္ က ဆူးဘစ္ထိုင္ဝမ္ ကြၽန္းမလကၠာ ပင္လယ္ ျပင္သူ႔ရဲ႕ စစ္သည္ေတာ္ ေတြစားေသာက္ စရိတ္နဲ႔စက္သုံးဆီကုန္က်စရိတ္ ေတြ အျပင္

ဖိလစ္ပိုင္ base မွာ အႀကီးစားျပင္ဆင္မႈေတြျပင္ဆင္ေနရတာေလယာဥ္ ေျပးလမ္း က အစအကုန္ျပန္လုပ္ေနရတုန္းလက္နက္တိုက္ နဲ႔ စစ္သည္တန္းလ်ားေတြ လုပ္ေနတုန္း

US ရဲ႕ ကမာၻ အႏွံ အျပားစစ္အေျခစိုက္ စခန္းေတြနဲ႔ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ အုပ္စုေတြ ဘာမွ မလုပ္ပဲ ေရငံေရခ်ိဳ​ေျပာင္း တဲ့စက္ နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အတြက္ l စစ္သည္ ေတာ္ေတြ စားစရိတ္ နဲ႔တင္ တေန႔ ကို US $ သန္း 100 ေက်ာ္ ကုန္က်ပါတယ္

ဘာေၾကာင့္ ၾကာေနတာလည္းဆိုရင္ ေရွာေရွာ ႐ူ႐ူ မျဖစ္ေသးလို႔ ေနမွာ ေပါ့

ဒါေပသိB52 ေလယာဥ္ႀကီးေတြ နဲ႔B1B ေလယာဥ္ႀကီးေတြ ကေတာ့ စတင္စက္ႏႈိးၿပီး အစျပဳပ်ံသန္း ေနၾကပါၿပီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *