ေန႔စဥ္မွတ္ဉာဏ္အားလုံး ေမ့ေပ်ာက္သြားေလ့ရွိသည့္ ခ်စ္သူမိန္းကေလးကုိ ေန့ တုိင္းခ်စ္ခြင့္ပန္ေနရတဲ့ အမ်ဳိးသား

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၂၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ မာ႐ူယာမာအမည္ရွိမိန္းကေလးသည္ တစ္ေန႔စာမွတ္ဉာဏ္ထက္ေက်ာ္၍ မွတ္သားႏိုင္စြမ္းမရွိသည့္အတြက္ လီဟြာယူ အမည္ရွိခ်စ္သူအမ်ိဳးသားက ေန႔စဥ္ခ်စ္ခြင့္ပန္ရေလ့ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ၎တို႔ ႏွစ္ဦး၏ျဖစ္ရပ္ကို ဂ်ပန္႐ုပ္သံတီဗီမွထုတ္လႊင့္ခဲ့ၿပီး လူထုၾကားတြင္ နာမည္ေက်ာ္ လ်က္ရွိေနသည္။

ေစ့စပ္ထားေသာ၎တို႔၏ခ်စ္သူသက္တမ္းမွာ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲျဖစ္ၿပီး လက္ ထပ္ရန္ပင္စီစဥ္ခဲ့ၾကသည့္တိုင္ေအာင္ လြန္ခဲ့သည့္ကိုးလခန္႔က စက္ဘီးစီးေနသည့္ မာ႐ူယာမာမွာ ကားတိုက္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ မိဘမ်ားႏွင့္ခ်စ္သူကိုပါ မမွတ္မိႏိုင္ေတာ့ဘဲ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

မာ႐ူယာမာ၏ေရာဂါအေျခအေနမွာ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းသက္သာလာခဲ့ ေသာ္လည္း မွတ္ဉာဏ္အေျခအေနမွာ ေန႔စဥ္ျပန္လည္ေမ့ေပ်ာက္သြားတတ္ေလ့ရွိ သည္။ သို႔ေသာ္ လီဟြာယူက လက္ထပ္မည့္ကိစၥကို လက္မေလၽွာ႔ဘဲ ၎တို႔ႏွစ္ဦး၏အေၾကာင္းမ်ားကို ေန႔စဥ္ျပန္လည္ေျပာျပကာ ေန႔စဥ္ခ်စ္ခြင့္ပန္ေလ့ရွိသည္။

ဆရာ ဝန္၏အႀကံေပးခ်က္ျဖင့္ အခ်က္အလက္အားလုံးကို ေရးသားထားကာ ေန႔စဥ္ျပန္ ဖတ္သည့္အခါမွသာ မိသားစုအားလုံးကို ေန႔စဥ္ျပန္မိတ္ဆက္စရာမလိုေတာ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ တစ္ရက္တြင္ ခ်စ္သူ၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ဖတ္ၿပီးေနာက္ မာ႐ူယာမာက လီဟြာ ယူကို လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းခဲ့ၿပီး လီဟြာယူကလည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာပင္ လက္ခံခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။

Credit_ေအးယုႏိုင္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *