ေဘာလုံးကြင္းေျခာက္ကြင္းစာခန္႔ ႀကီးမားသည့္ ဧရာမဗုဒၶ လက္ဝါးေတာ္ျကီး

ေရကန္ႀကီးတစ္ခုနားက ႐ႈမဆုံးႏိုင္ ေအာင္က်ယ္ေျပာတဲ့ ျမက္ခင္းျပင္ႀကီး တစ္ခုမွာ ဖန္တီးထားတဲ့ ဧရာမဗုဒၶလက္ ဝါးေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ေဘာလုံးကြင္း ေျခာက္ကြင္းစာေလာက္ ႀကီးမားလွတဲ့ ဧရာမဗုဒၶလက္ဝါးေတာ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး အ တိုင္းအတာအားျဖင့္ ၄၃၀၅၅၄ စတုရန္း ေပရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း၊ အတြင္းမြန္ဂိုလီးယားေဒသ၊ အီရန္ေဟာ့ၿမိဳ႕အနီးက ျမက္ခင္းလြင္ျပင္ က်ယ္ႀကီးမွာ ျပဳလုပ္ပူေဇာ္ထားတာျဖစ္ ပါတယ္။ စိမ္းဖန္႔ဖန္႔ျမက္ခင္းေတြၾကား က ဝါက်င္ေနတဲ့ ေျမသားေပၚမွာ ဧရာမ ဗုဒၶ လက္ဝါးေတာ္ႀကီးကို ဖန္တီးထားတာျဖစ္ ပါတယ္။ ေျမသားမွာ ခ်ိဳင့္ခြက္ေတြတူးကာ လကၡဏာမ်ဥ္းေၾကာင္းေတြကအစ အ ေသးစိတ္ဖန္တီးျပဳလုပ္ကာ ဗုဒၶလက္ဝါး ေတာ္အျဖစ္ ပုံသြင္းျပဳလုပ္ထားတာျဖစ္ ပါတယ္။

အံ့အားသင့္ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ ေအာင္ ႀကီးမားတဲ့ လက္ဖဝါးပုံစံ ေျမျပင္ အႏုပညာဖန္တီးမႈတစ္ခုအျဖစ္ တ႐ုတ္ အေျခစိုက္သတင္းဌာနေတြမွာ ေဖာ္ျပ ထားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဘယ္လိုရည္႐ြယ္ခ်က္ နဲ႔ ျပဳလုပ္ထားခဲ့တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *