ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႏွစ္စင္း စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနဟု တ႐ုတ္တပ္မေတာ္ ေျပာ

Posted on

ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႏွစ္စင္းက ပုံမွန္ေလ့က်င့္မႈမ်ား သီးျခားစီ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားက ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေရေၾကာင္းလႈပ္ရွားမႈအေပၚ အ ေမရိကန္ႏိုင္ငံက တိုးျမႇင့္ဖိအားေပးမႈအား လက္တုံ႔ျပန္ျခင္းတစ္ရပ္ဟု ယူဆရသည္။စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားက စစ္လက္နက္မ်ားစမ္းသပ္ျခင္း၊ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ေလ့က်င့္မႈအဆင့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မစ္ရွင္မ်ားၿပီးစီးေစရန္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ား၏ စြမ္းပကားမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ရယ္႐ြယ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ တန္ကီေဖက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အာေဘသတင္းစာ သည္ဂလိုဘယ္တိုင္းမ္က စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈသတင္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ရွန္တုံက စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္မွစ၍ ဘိုဟိုင္းပင္လယ္အတြင္း ေလ့က်င့္မႈတစ္ ရပ္ စတင္ခဲ့ၿပီး ေလ်ာင္နင္းေလယာဥ္တင္သေဘၤာက စက္တင္ဘာလအေစာပိုင္းကတည္းက ပင္လယ္ဝါအတြင္း ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႏွစ္စင္း စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းျပဳလုပ္မႈကို ျပည္သူမ်ားသို႔ထုတ္ျပန္ျခင္းမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာင္းပါးက ေဖာ္ျပသည္။

တ႐ုတ္တပ္မေတာ္က မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ေရတပ္အင္အားကို တိုးခ်ဲ႕လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ ေလ်ာင္နင္း ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ ပထမဆုံး ေရခ်ခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ရွန္တုံေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ ေရခ်ခဲ့သည္။ေဒသတြင္း၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေရေၾကာင္းေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးျမႇင့္လာျခင္းကိုတန္ျပန္ရန္ ဇူလိုင္လအတြင္း ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း အေမရိကန္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာမ်ား စစ္ေရးေလ့က်င့္ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ေရတပ္ က ယခုကဲ့သို႔ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒသတြင္း၌ အေမရိကန္တပ္မေတာ္၏လႈပ္ရွားမႈကို တန္ျပန္ႏိုင္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေရတပ္အင္အား ျပ သလ်က္ရွိသည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *