“ေဝဘာဂီအထူးကု ေဆး႐ုံႀကီးရွိ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ လစာ (၁)လစာ ခ်ီးျမွင့္လွဴဒါန္းလိုက္တဲ႔ ဧရာဝတီ ေဖာင္ေဒးရွင္း”

Posted on

ေဝဘာဂီအထူးကု ေဆး႐ုံႀကီးရွိ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ဧရာဝတီ ေဖာင္ေဒးရွင္းက လစာ တစ္လစာ ခ်ီးျမႇင့္လႉဒါန္း

COVID-19 ကာကြယ္၊ ကုသ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး ေရွ႕တန္းမွ ႐ြပ္႐ြပ္ခြၽံခြၽံ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ေဝဘာဂီ အထူးကု ေဆး႐ုံႀကီးမွ ဆရာဝန္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၊ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဂုဏ္ယူေလးစား ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ ဧရာဝတီ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဧၿပီလအတြက္ လုပ္ခလစာ တစ္လစာအျဖစ္ ေငြက်ပ္ (၃၇၅)သိန္းကို ခ်ီးျမႇင့္လႉဒါန္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အနီးကပ္ ၾကပ္မတ္ကုသ ခံေနရသူ (၂)ဦး အပါအဝင္ COVID-19 လူနာ စုစုေပါင္း (၇၅)ဦးကို ေရာဂါ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေစရန္ႏွင့္ ထပ္မံကူးစက္ ျပန႔္ပြားျခင္း မရွိေစရန္ ကိုယ္က်ိဳးမငဲ့ဘဲ မရပ္မနား ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဧရာဝတီ ေဖာင္‌ေဒးရွင္းမွာ ေဝဘာဂီ အထူးကု ေဆး႐ုံႀကီး၏ ကာကြယ္၊ ကုသေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ မတ္လ (၁၈)ရက္ေန႔က ေငြက်ပ္ သိန္း(၅၀၀)၊ ဧၿပီလ (၁၈)ရက္ေန႔က ေငြက်ပ္ သိန္း(၂၀၀) အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ (၁၀၇၅)သိန္း ပံ့ပိုးလႉဒါန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ COVID-19 အေရး ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳမ်ား၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား အားလုံးအတြက္ COVID-19 အထူး က်န္းမာေရး အာမခံရန္ပုံေငြအျဖစ္ ေငြက်ပ္ သိန္း(၅၀၀၀)တိတိကို ဗဟိုက်န္းမာေရး ေကာ္မတီသို႔ လႉဒါန္းထားရွိသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *