ေဝဘာဂီေဆး႐ုံမွ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို လစာ (၁)လစာ ခ်ီးျမႇင့္လႉဒါန္း

Posted on

COVID-19 ကာကြယ္၊ ကုသ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး ေရွ႕တန္းမွ ႐ြပ္႐ြပ္ခြၽံခြၽံ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိေသာ ေဝဘာဂီ အထူးကု ေဆး႐ုံႀကီးမွ ဆရာဝန္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၊ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဂုဏ္ယူေလးစား ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ ဧရာဝတီ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဧၿပီလအတြက္ လုပ္ခလစာ တစ္လစာ ခ်ီးျမႇင့္လႉဒါန္း ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အနီးကပ္ ၾကပ္မတ္ကုသ ခံေနရသူ (၂)ဦး အပါအဝင္ COVID-19 လူနာ စုစုေပါင္း (၇၅)ဦးကို ေရာဂါ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေစရန္ႏွင့္ ထပ္မံကူးစက္ ျပန႔္ပြားျခင္း မရွိေစရန္ ကိုယ္က်ိဳးမငဲ့ဘဲ မရပ္မနား ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဦးေဇာ္ေဇာ္၏ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္ ဧရာဝတီေဖာင္ေဒးရွင္းမွ တာဝန္ရွိ သူမ်ားသည္ ဧၿပီလ (၂၁)ရက္ေန႔တြင္ ေဝဘာဂီ အထူးကု ေဆး႐ုံႀကီးမွ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ စံပယ္ျဖဴ၊ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအးေအးေအာင္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးကာ အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၊ အျခား က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အေထြေထြ ဝန္ထမ္း (၁၂၀)ဦးႏွင့္ Volunteer အျဖစ္ လာေရာက္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ၊ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္း (၁၅၇)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၂၂၇) ဦးအတြက္ ေငြက်ပ္ (၃၇၅)သိန္းကို ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ လႉဒါန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဧရာဝတီ ေဖာင္‌ေဒးရွင္း အေနျဖင့္ ေဝဘာဂီ အထူးကု ေဆး႐ုံႀကီး၏ ကာကြယ္၊ ကုသေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ အတြက္ မတ္လ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ေငြက်ပ္ သိန္း(၅၀၀)၊ ဧၿပီလ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ေငြက်ပ္ သိန္း(၂၀၀) အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ (၁၀၇၅)သိန္း ပံ့ပိုးလႉဒါန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွ COVID-19 အေရး ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳမ်ား၊ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား အားလုံးအတြက္ က်န္းမာေရး အာမခံရန္ပုံေငြ အျဖစ္ ေငြက်ပ္ သိန္း(၅၀၀၀)တိတိကို ဗဟိုက်န္းမာေရး ေကာ္မတီသို႔ လႉဒါန္းထားရွိပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *