ေသြးကင္ဆာျဖစ္ေနတဲ့ သမီးေလးနဲ႕အတူတူ က်င္းတူးၿပီး ေသဖို႔ျပင္ေနတဲ့ ဖခင္

Posted on

ေလာကမြာ မိဘေတြရဲ႕ ေအၾကာက္ဆဳံးအရာဟာ ကိုယ့္သားသမီးကို ဆုံးရႈံးရမြာ သိသိႀကီးနဲ႕ လက္ပိဳက္ၾကည့္ေနရတဲ့ အၿခိန္ပါဘဲ။အခုလည္း တ႐ုတ္နိဳင္ငံ Sichuan မြာေနထိုင္တဲ့ Zhang Liyong ဆိုတဲ့အၿမိဳးသားဟာ သူ႕ရဲ႕ (၂)ႏြဈသမီးေလး Zhang Xin Lei မြာ ေသြးကင္ဆာ ခံစားေနရတာကို သိၿပီးေနာက္ စိတ္ဓာတ္ေတြကၿခဲ့ၿပီး ယူႀကဴံးမရျဖဈခဲ့ရတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဆးကုသစရိတ္ကလည္း အလြေန်ဈးကြီးတာေကြာ်င့ Liyong ဆီမြာ ေအကြြးေတြ ျမားစြာ တငၿခဲ့ရပါတၾယ။ “ကႏျောႀတိဳ႕ ပိုကႀဆံေျခးတာေတြ ေတာေၾတာႁျမားေနပါပြီ။


ဒီထကၿပိဳပြီး ကႏျောႀတိဳ႕ကို ဘယၾသဴမြလ်ညး ေမျခးေတာ့ဘူး” လို႔ Liyong က စိတ်ေမကာ်ငးစြာနဲ႕ ေပြာပြပါတၾယ။ Liyong ဟာ ပိုကႀဆံအရ်မးကိုလိုအပ္ေနတဲ့အတြက္ မိသားစုေတြဆီက ပိုက္ဆံေတြ ေ်ခးခဲ့ေပမယ့္ သူ႕ကို အားလုံးက ပိုက္ဆံေ်ခးဖို႔ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကတယ္လိဳ႕ သိရပါတယ္ဒီလိုနဲ႕ Liyong ရဲ႕ သမီးေလး Xin Lei ဟာ တဖြ်ညးဖြ်ညး အခြေအေနဆိုးလာပြီး ခၾက်ချင်းေဆးကုသဖို႔ လိုအပၾလာခဲ့ပါတၾယဒါေပမယ့္ Liyong တေဈယာက္ သူ႕သမီးေလးအတြက္ ပိုက္ဆံ မတတ္နိဳင္ခဲ့ပါဘူး။ ဆရာဝန္ႀကီးေတြက ျဖဈနိုင္ရင္ မၾကာခင္ ခြဲစိတ္ဖိဳ႕ေျပာေပမယ့္သူတို႔မြာ ပိုကႀဆံပြသာနာတတ်ေနတဲ့အပြ်င သမီးေလးအတြကၾလ်ညး အၿခိန်ေမလာေကၾတာ့တဲ့အတြၾက သူ႕မြာ ေမႊာၾလ်င့ခၾကၿမဲ့ဖြဈေနခဲ့ရပါတၾယ။


ဒီလိုနဲ႕ ေလာကႀကီးကို လက္ေမႊာက္အရႈံးေပးလိုက္တဲ့ Liyong ဟာ သူ႕သမီးေလး သူ႕ကို ႏႈတ္ဆက္မယ့္အၿခိန္ကိဳ စိတ္ဓာတ္က်စႇာ ေနထိုင္ရင္းေန႕တို်ငး သူတူးထားတဲ့ မြေတြ်ငးထဲမြာ လဲေၾလာ်ငးေနခဲ့ပါတၾယ။ အဲ့ေနာက်မႇာ လူမႈကြနၾယေက်ပါ်မႇာ ဒီသားအဖရဲ႕ ေကြကြဲစရာဇာေတၾလး ခၾက်ချင်းကို ၿပံ႕ႏြံ႕သြားခဲ့ပြီး


ျမင္ေတြ႕သူတိုင္းကို ဝမ္းနည္းမႈေတြ ျဖဈေစခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ သူတို႔ သားအဖရဲ႕ အေျခအေနအစဆုံးကို သိသြားတဲ့ ပရဟိတအဖြဲ႕ေတြေရာရပ္ကြက္ေန ျပည္သဴေတြကပါ အလႉေငြေတြ ေကာက္ခံေပးခဲ့ၿပီး ခြဲစိတ္ကဳသစရိတ္အတြက္ ကူညီေပးေနၾကတယ္လိဳ႕ သိရပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *