ေျမာက္ကိုရီးယားအရာရွိမ်ားအပါအဝင္ ၆ဦးကို အမ်ားျပည္သူေရွ႕ကြပ္မ်က္ရန္ ကင္ဂ်ဳံအန္စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့

Posted on

ေျမာက္ကိုရီးယားထိပ္တန္းအရာရွိေတြဆီ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေတြကို ျပည့္တန္ဆာေစခိုင္းမႈနဲ႔ပတ္သက္ေနသူ ေျခာက္ဦးကို ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္က ကြပ္မ်က္မိန႔္စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ထင္ရွားတဲ့အႏုပညာတကၠသိုလ္ေတြက လွပေခ်ာေမာတဲ့ေက်ာင္းသူေတြကို ကာရာအိုေကဆိုင္ေတြ၊ အရက္ဘားေတြနဲ႔ ေရခ်ိဳးခန္းေတြမွာ ထိပ္တန္းအရာရွိေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး လိင္ေဖ်ာ္ေျဖခိုင္းေနခဲ့တာလို႔​သိရပါတယ္။

ဒီျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး အစိုးရပါတီထဲက အရာရွိေလးဦးအပါအဝင္ေျခာက္ဦးကို အမ်ားျပည္သူေရွ႕မ်ာကြပ္မ်က္စီရင္ဖို႔ ေျမာက္ကိုရီယားေခါင္းေဆာင္ကင္ဂ်ဳံအန္ကအမိန႔္ခ်မွတ္ခဲ့တာပါ။

ၿပဳံယမ္းၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့လက ေသနတ္ပစ္အဖြဲ႕နဲ႔ ပစ္ခတ္ကြပ္မ်က္ခဲ့တာကို Radio Free Asiaသတင္းက အတည္ျပဳထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
အထက္တန္းလႊာေတြသြားေလ့ရွိတဲ့ေရခ်ိဳးခန္းေတြမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရအရာရွိေတြဆီ ေက်ာင္းသူေတြကိုလႊတ္ေပးေနခဲ့တဲ့ ထိပ္တန္းျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနသူေတြကို ကြပ္မ်က္စီရင္ခဲ့တာလို႔ ၎သတင္းက ဆိုပါတယ္။

ၿပဳံယမ္းပါတီအရာရွိ ေလးဦးနဲ႔ ျပည့္တန္ဆာေခါင္း ႏွစ္ဦးတို႔ကို အမ်ားျပည္သူေရွ႕ကြပ္မ်က္ပစ္သတ္ခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။

ၿပဳံယမ္း႐ုပ္ရွင္အႏုပညာတကၠသိုလ္က အသက္၂၀ ဝန္းက်င္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေလးေတြကို ျပည့္တန္ဆာေစခိုင္းေနခဲ့တာ ကာလအေတာ္ၾကာျမင့္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး မေက်နပ္တဲ့ေက်ာင္းသူေတြက ရဲတိုင္ၾကားလာခ်ိန္မွာ အမႈေပၚေပါက္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယားမွာ အႏုပညာတကၠသိုလ္ေတြက ကင္ဂ်ဳံအန္ရဲ႕ေထာက္ပံ့မႈေကာင္းေတြရထားတာျဖစ္ၿပီး ဒီလိုအႏုပညာေက်ာင္းသူေတြကို လိင္ကုန္ကူးေနမႈအတြက္ ကင္ဂ်ဳံအန္က အမ်က္ထြက္ကာ ပစ္ခတ္ကြပ္မ်က္မိန႔္ေပးခဲ့တာျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔လည္း သုံးသပ္ေနၾကပါတယ္။

(Express, 18.8.2020) သံသာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *