ေျမႀကီးေတာင္ တုန္ဟီးသြားေစမယ့္ ေရထမ္းသားကိုေက်ာ္ရဲ႕ အလႉ..သာဓုေခၚေပးၾကပါဗ်ာ…..

Posted on

ေရထမ္းစားရတဲ့သူက.သူ၏ေဝစုခြဲတမ္းအားျပန္လႉေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕မွာပရဟိတအဖြဲ႕ကခြဲတမ္းတြင္မပါဝင္ခဲ့ေသာမျပည့္စုံသူမ်ားကိုထပ္မံ့လႉဒါန္းတဲ့အခါ


မိခင္အိုကိုလုပ္ေကၽြးေနေသာကိုေက်ာ္မွလုပ္အားဒါနအိတ္၁၀၀လုံးကားေပၚထမ္းတင္ေပးၿပီ

းသူ႔အတြက္ေဝစုကိုပါထပ္လႉသြားတယ္တဲ့ဗ်ာလုပ္အားကုသိုလ္ေရာေဝစုကုသိုလ္ေရာျပန္လႉတာေရထမ္းသားကိုေက်ာ္ရဲ့ကုသိုလ္မ်ိဳးေျမႀကီးေတာင္တုန္ဟီးေစတယ္ဗ်ာလိုစ့္.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *