ျပည္တြင္းထုတ္ကိုယ္ေပ်ာက္ေရငုပ္သေဘၤာ ၆ စင္းထုတ္လုပ္ရန္ အိႏၵိယ တင္ဒါေခၚ

Posted on

႐ူပီးသန္း ၄၂၀၀၀ ေက်ာ္အသံုးျပဳမည့္ ျပည္တြင္းထုတ္ကိုယ္ေပ်ာက္ေရငုပ္သေဘၤာ ၆ စင္းထုတ္လုပ္ရန္ အိႏၵိယ တင္ဒါေခၚ
……………………………………………………
နယူးေဒလီ၊ ၾသဂုတ္ ၁၂

ျပည္တြင္းတြင္ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္မည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ကိုယ္ေပ်ာက္ေရငုပ္သေဘၤာ ၆ စင္းအတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံက တရား၀င္တင္ဒါေခၚယူလိုက္သည္။

ကာကြယ္ေရးသေဘၤာက်င္း မာဇာဂြန္ဆိပ္ကမ္း MDL ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီ L&T တို႔အတြက္ Project-75 India (P-75I) စီမံကိန္း-၇၅ အိႏၵိယ ေရငုပ္သေဘၤာအစီအစဥ္အတြက္ တင္ဒါ သို႔မဟုတ္ အဆိုျပဳလႊာေခၚယူစာကို လာမည့္လတြင္ ေခၚယူရန္႐ွိေနသည္ဟု တနလၤာေန႔တြင္ အိႏိၵယကာ ကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသတင္းရင္းျမစ္မ်ားကေျပာသည္။

“အိႏၵိယတြင္ထုတ္လုပ္သည္”ဆိုသည့္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈႁမွင့္တင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမတြင္ အိႏၵိယအစိုးရ၏ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕၀ွက္သေဘာတူညီခ်က္အရ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမူဝါဒေ အာက္တြင္ ပထမဆံုးထုတ္ေဖာ္မိတ္ဆက္မည့္စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ေရငုပ္သေဘၤာ သို႔မဟုတ္ အျခားမဟာ ဗ်ဴဟာေျမာက္စီမံကိန္းမ်ားကို တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနကထုတ္ျပန္သည့္ အႏႈတ္သေဘာ ေဆာင္သည့္လက္နက္တင္သြင္းမႈစာရင္းက ဆိုးက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈ႐ွိမည္မဟုတ္ဟုလည္း သိရသည္။

အိႏၵိယကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကအေစာပိုင္းတြင္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျပဳစုေပးထားသည့္ မူလပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ား (OEM)စာရင္းထဲမွ သူတို႔ပိုႏွစ္သက္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေနာက္ အဆိုျပဳလႊာေခၚယူစာ ကိုတံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ သူတို႔၏နည္းပညာႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာေလလံေစ်းကို အိႏၵိယသေဘၤာက်င္း ၂ ခုကတင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယအစိုးရျပဳစုေပးထားသည့္ OEM မ်ားမွာ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံမွ႐ူဘင္ဒီဇိုင္းဗ်ဴ႐ို၊ ျပင္သစ္မွ ေရေၾကာင္းအုပ္စု DCNS၊ ဂ်ာမနီမွသီဆန္ခရပ္ပ္ေရေၾကာင္းစနစ္၊ စပိန္မွ နာဗန္နီယာႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားမွေဒဝူးတို႔ျဖစ္သည္။

သက္တမ္းရင့္ေနၿပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ပ်က္စီးေနသည့္ေရေအာက္တိုက္ခိုက္ေရးလက္နက္မ်ားႏွင့္ ႐ုန္းကန္ေ နရသည့္အိႏိၵယေရတပ္သည္ P-75I စာခ်ဳပ္ကို ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ အဆံုသတ္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးပါက ၇ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးေရငုပ္သေဘၤာရႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

လက္႐ွိအိႏၵိယေရတပ္တြင္ Scorpene ေရငုပ္သေဘၤာသစ္ ၂ စင္းသာ႐ွိေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ကတ ပ္ေတာ္၀င္ခဲ့သည့္ ဒီဇယ္လွ်ပ္စစ္သမား႐ိုးက်ေရငုပ္သေဘၤာ ၁၃ စင္း႐ွိေနသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *