ျပည္သူေတြ စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္လာေစမယ့္ ပဲခူး-က်ိဳက္ထိုအျမန္လမ္း

Posted on

ဤ လမ္းၿပီးစီးပါက ယိုးဒယား ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရး ပိုမို ျမန္ဆန္ ေခ်ာေမြ႕လာႏိုင္သလို၊ ယိုးဒယား ႏိုင္ငံသား ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ေ႐ႊတိဂုံဘုရားႏွင့္ က်ိဳက္ထီး႐ိုးဘုရားမ်ားသို႔ လာေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္လိုသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပၿပီး ပိုမိုဝင္ေရာက္လာႏိုင္ပါတယ္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေက်ာ္လင္းရဲ႕ လႊတ္ေတာ္တြင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပမႈကို မွီျငမ္း၍ အတိုခ်ဳပ္ တင္ျပပါရေစ။

ADB ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၈၃.၈ သန္း လ်ာထား သတ္မွတ္တဲ့ ပဲခူး-က်ိဳက္ထို အျမန္လမ္း ကလမ္းတေလွ်ာက္ တံတားႀကီး/ေသး မ်ိဳးစုံ ၃၅၁ စင္းနဲ႔ လမ္းေျပာင္း လမ္းလြဲ ေလးခု ပါဝင္ပါတယ္။

လမ္းတာ‌ေဘာင္ အျမင့္ ပ်မ္းမွ်အၾကမ္း ၁၅ ေပ ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားမွာ ၃၆ ေပအထိ ျမင့္ႏိုင္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ဆန္းစစ္မႈနဲ႔ အၾကမ္း ကုန္က်စရိတ္ တြက္ခ်က္မႈကိုေတာ့ (၂၀၁၇ ~ ၂၀၁၉) ခုႏွစ္အတြင္း ၾသစေတးလ် ကုမၸဏီမွ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။

ADB, World Bank, JICA ေခ်းေငြေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ ေခ်းယူသူေတြက တြက္ခ်က္တင္ျပလို႔ မရပါ။ သူတို႔ရဲ႕ ေပၚလစီအရ သူတို႔ရဲ႕ ယုံၾကည္မႈရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီေတြကပဲ လုပ္ခြင့္ရွိတာပါ။

(ႏိုင္ငံတကာစံႏႈံးေတြအတိုင္း‌ ေလ့လာတြက္ခ်က္ တင္ျပမဲ့ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီလည္း ရွားပါတယ္)- စကား ခ်ပ္

အိႏၵဳ-ေကာကရိတ္လမ္း၊ မအူပင္-ဖ်ာပုံလမ္း ေတြကေတာ့ ကုန္က်စရိတ္ နည္းပါတယ္။ အေၾကာင္းကႏွစ္လမ္းသြား ၃၂ ေပ အက်ယ္ ျဖစ္ၿပီး မူလ လမ္းေဟာင္း ရွိၿပီးသားအေပၚ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ယခု လမ္းကေတာ့ ေလး လမ္းသြား ၇၀ ေပ က်ယ္ၿပီး ယခုမွ အသစ္စက္စက္ လုပ္ရမဲ့ လမ္းျဖစ္ေနေတာ့ Risk လည္း မ်ားပါတယ္။ ဥပမာ ႏြံ အိုင္ထဲ တည့္တည့္ လမ္းအူေၾကာင္း ေရာက္ရင္ ပိုင္႐ိုက္တာမ်ိဳးလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။

လမ္းကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္မွီ Fully Access Control လို႔ ဆိုပါတယ္။ PPP စနစ္ကို ဘာေၾကာင့္ မက်င့္သုံးသလည္း ဆိုေတာ့ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိမႈကို တြက္ခ်က္ တင္ျပရာမွာေတာ့တိုက္႐ိုက္ ေငြသားေတြခ်ည္းပဲ ရရွိမႈကို တြက္ခ်က္ျခင္းမဟုတ္ပဲ အက်ိဳးဆက္ ျဖစ္ေပၚလာမဲ့ ပါတ္ဝန္းက်င္ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တိုက္႐ိုက္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အိႏၵဳ – ေကာ့ကရိတ္ ၄၂% သက္သာၿပီး မအူပင္ – ဖ်ာပုံ လမ္း ၃၈% သက္သာသြားျခင္းကေတာ့ လုပ္ငန္းတင္ဒါ ေခၚယူခ်ိန္ တန္ဘိုးနည္းသြားျခင္းနဲ႔ Contigency တန္ဘိုးေတြ ထည့္သုံးဘို႔ မလိုျခင္းေၾကာင့္ပါ။
ဒါေၾကာင့္ ေခ်းေငြလည္း ေလ်ာ့သြားပါတယ္။

လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းအေပၚ ေခ်းျခင္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ အပို ထုတ္ယူခြင့္ မရွိပါ။ ADB ရဲ႕ လုပ္ငန္းေသခ်ာေစေရး စနစ္ေၾကာင့္ ကုန္က်ေငြ ခန႔္မွန္း တြက္ခ်က္မႈထက္ ေလွ်ာ့ ျပလို႔ မရပါ။ေခ်းေငြ ေလွ်ာ့ျပၿပီးကာမွ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာအေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာ ေပၚေပါက္လာပါက ေငြ လိုအပ္ခ်က္ မျဖစ္ေစရန္ပါ။

ယခု လုပ္ငန္းတြင္လည္း ADB ရဲ႕ ေပၚလစီအရ ႏိုင္ငံ တကာအႀကံေပးအဖြဲ႕ရဲ႕ စီစဥ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔အတူ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကဳံရွိ တည္ေဆာက္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကို တင္ဒါ ေခၚယူ ေ႐ြးခ်ယ္မွာပါ။ ေဈးေပါ႐ုံနဲ႔ အလုပ္အပ္မွာ မဟုတ္ပဲ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔လည္း ျပည့္စုံရပါလိမ့္ မယ္။

ျပည္တြင္းကုမၸဏီႀကီးမ်ား အေနနဲ႔ကေတာ့ မိန္းကန္ထ႐ိုက္ရဘို႔ နည္းပညာ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ အလွမ္းေဝးေနဦးမွာပါဘဲ။ ကုန္က်စရိတ္အေနနဲ႔ကေတာ့ အျမင့္ဆုံးခန႔္မွန္းခ်က္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အမွန္တစ္ကယ္ ကုန္က်စရိတ္ နည္းႏိုင္ၿပီး။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာ လမ္းတစ္ခု ျဖစ္ ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္းပါ။

Kyaw_Nyein_Than

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *