ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ “မိမိဆႏၵအေလ်ာက္” ယာယီတာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ သူနာျပဳမ်ား စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိ

Posted on

ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ “မိမိဆႏၵအေလ်ာက္” ယာယီတာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ သူနာျပဳမ်ား စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိ ျမန္မာအမ်ိဳးသားပိုင္ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြေလဆိပ္သို႔ ယေန႔ (၂၅-၈-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ – ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ “မိမိဆႏၵအေလ်ာက္” ယာယီတာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္ –

• လက္ေထာက္ဆရာဝန္ (၃) ဦး၊ • သြားႏွင့္ခံတြင္းဆရာဝန္ (၁) ဦး၊ • ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဆရာမႀကီး (၁) ဦး၊ • အထက္တန္းသူနာျပဳ (၅) ဦးႏွင့္ • သူနာျပဳ (၁၂) ဦး တို႔ကိုရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာခ်မ္းသာ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနမႉး ေဒါက္တာစိုင္းဝင္းေဇာ္လႈိင္၊ စစ္ေတြျပည္သူ႔ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္လြင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက စစ္ေတြေလဆိပ္သို႔သြားေရာက္ ႀကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ COVID-19 ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုလည္း ပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *