ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ လူနာ ၂ ဦး စတင္ ေတြ႕ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီ

Posted on

၁။ အေမရိကန္နိုင္ငံမွ (၁၃-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ေနသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား အေမရိကန္နိုင္ငံမွ Green Card ရရွိထားသူ အသက္ (၃၆) ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားသည္ (၁၉-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ကိုယ္အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ဖ်ားနာခဲ့သျဖင့္ Population Services International ေဆးခန္းတြင္ သြားေရာက္ျပသခဲ့ၿပီးေနာက္ (၂၁-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့သျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္ သီးသန္႔ခန္းတြင္ထားရွိ၍ (isolation) ေစာင့္ၾကပ္ကုသမႈ ေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ လူနာတြင္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း အပါအဝင္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမရွိခဲ့ပါ။အဆိုပါလူနာထံမွ ဓာတ္ခြဲနမူနာအား (၂၂-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရယူခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) သို႔ေပးပို႔ခဲ့ရာ ယေန႔ (၂၃-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေဆးခဲ့သည့္ ဓာတ္ခြဲအေျဖအရ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိ (ေတြ႕ရွိ) ရပါသည္။

(၂၃-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ည (၁၁) နာရီအခ်ိန္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္အရ အဆိုပါအမ်ိဳးသားလူနာ၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနမွာ ကိုယ္ပူဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမရွိဘဲ သက္သာလ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ လူနာအား ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံတြင္ သီးျခားထားရွိ (isolation) ၍ စနစ္တက်ေစာင့္ၾကပ္ကုသလ်က္ရွိပါသည္။၂။ အဂၤလန္နိုင္ငံမွ (၂၂-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည့္ အသက္ (၂၆) ႏွစ္အရြယ္ ျမန္မာနိုင္ငံသား အမ်ိဳးသားအား က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ (၂၂-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ကြင္းဆင္းသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ အသြားအလာကန္႔သတ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း (quarantine) ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ (၂၂-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ညပိုင္းတြင္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဓမၼဒူတ ေဇတဝန္ေတာရ ေဆကိႏၵာရာမေက်ာင္းတိုက္တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး အသြားအလာကန္႔သတ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း (quarantine) ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအမ်ိဳးသားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္မွ ယေန႔ညအထိ ကိုယ္ပူဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမရွိေသာ္လည္း ဓာတ္ခြဲနမူနာအား (၂၃-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရယူ၍ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) သို႔ေပးပို႔စစ္ေဆးခဲ့ရာ ဓာတ္ခြဲအေျဖအရ COVID-19 ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိ (ေတြ႕ရွိ) ရပါသည္။

အဆိုပါအမ်ိဳးသားအား (၂၃-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ ညတြင္ ေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံသို႔ လႊဲေျပာင္းကာ သီးျခားထားရွိ (isolation) ၍ စနစ္တက်ေစာင့္ၾကပ္ကုသလ်က္ရွိပါသည္။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမႈဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) သည္ အဆိုပါအမ်ိဳးသား (၂) ဦး၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားအား စစ္ေဆးပုံ၊ စစ္ေဆးနည္း (Protocol) (၄) မ်ိဳးျဖင့္ ပိုမိုေသခ်ာေစရန္ စနစ္တက် ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မွ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ အဆိုပါ အမ်ိဳးသား (၂) ဦးထံမွ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားအား ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ ရည္ညႊန္းဓာတ္ခြဲခန္းသို႔ (၂၄-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဆက္လက္ေပးပို႔၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။အဆိုပါ အမ်ိဳးသား (၂) ဦးႏွင့္ ထိေတြ႕ခဲ့သူမ်ားအားလုံးကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္၍ အသြားအလာကန္႔သတ္ကာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *