ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္ လူငယ္တိုက္စစ္မႉး စန္းေသာ္ေသာ္ ဂုဏ္ထူးတစ္ဘာသာျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္

Posted on

ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္အမ်ဳိးသမီးအသင္း၏ လူငယ္တိုက္စစ္မွဴး ႏွင့္ ယူ-၁၉လက္ေ႐ြးစင္အမ်ဳိးသမီးအသင္းေခါင္းေဆာင္ စန္းေသာ္ေသာ္သည္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို ဂုဏ္ထူးတစ္ဘာသာျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

စန္းေသာ္ေသာ္သည္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀စာသင္ႏွစ္၏ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကို ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး
သမိုင္း တစ္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးထြက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပညာေရးတစ္ဖက္ျဖင့္ ေဘာလုံးအားကစားကိုဝါသနာႀကီးခဲ့သူ စန္းေသာ္ေသာ္သည္ သက္တမ္းအလိုက္ ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္ လူငယ္အသင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ယူ-၁၆ အမ်ဳိးသမီးအသင္း၊ ယူ-၁၉ အမ်ဳိးသမီးအသင္းတို႔တြင္ အဆင့္ဆင့္ကစားခဲ့ၿပီး ေျခစြမ္းေကာင္းမ်ား
ျပသႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ လက္ေ႐ြးစင္အမ်ဳိးသမီးအသင္းႀကီးအထိ ပါဝင္ကစားႏိုင္ခဲ့သည္။

စန္းေသာ္ေသာ္သည္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ စာသင္ႏွစ္တြင္လည္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို ပထမအႀကိမ္ဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုခဲ့ရာ ပထဝီ ႏွင့္ ေဘာဂေဗဒ ဘာသာတို႔တြင္ ဂုဏ္ထူးမွတ္မ်ား ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း သခ်ၤာတစ္ဘာသာ က်ရႈံးခဲ့ေသာေၾကာင့္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

ေဘာလုံးအားကစား တစ္ဖက္ျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံေျဖဆိုခဲ့ရာတြင္လည္း စန္းေသာ္ေသာ္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း၌ အဓိကၿပိဳင္ပြဲမ်ားျဖစ္သည့္ ယူ-၁၉အမ်ဳိးသမီးအသင္း၏ အာရွေျခစစ္ပြဲ၊ လက္ေ႐ြးစင္အမ်ဳိးသမီးအသင္း၏ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရၿပီး စာေမးပြဲအတြက္ အနီးကပ္ ႀကိဳးစားခဲ့ကာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မိုင္းေစာလြင္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *