ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ပထမဆုံး အသုံးျပဳမည့္ မီးရထားတြဲဆိုင္းသစ္မ်ားကို ဂ်ပန္ကေန သယ္လာၿပီ

Posted on

ရန္ကုန္-မႏၲေလးအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းစီမံကိန္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ Diesel Electric Multiple Unit (DEMU) ရထားတြဲဆိုင္းသစ္မ်ားကို ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ နီဂတ ဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စတင္ပို႔ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ရထားတြဲဆိုင္းသစ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံး အသုံးျပဳမည့္ တြဲဆိုင္းသစ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုစီမံကိန္း မွတစ္ဆင့္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ပိုမိုတိုးတက္လာေစမည့္အျပင္ ပိုမိုေခတ္မီသည့္ ရထားပို႔ ေဆာင္ေရးစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ပန္JICA ၏ တရားဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီေခ်းေငြႏွင့္ ႏိုင္ငံဘ႑ာေငြမွ က်ခံသုံးစြဲ၍ ရန္ကုန္ -မႏၲေလး ရထားလမ္းပိုင္းအား အဆင့္ (၁) ရန္ကုန္ – ေတာင္ငူ ၁၆၆ မိုင္ႏွင့္ အဆင့္ (၂) ေတာင္ငူ- မႏၲေလး ၂၁၉ မိုင္ဟူ၍ အဆင့္ႏွစ္ ဆင့္ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး ရထားလမ္းအဆင့္ ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ဟု ျမန္မာ့မီးရထားမွသိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *