ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈေတြကို ကာကြယ္ရန္ အေမရိကန္ ကူညီမည္

Posted on

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ အဆိုျပဳခံရထားသူ Thomas Laszlo Vajda က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဆိုးဝါး အႏၲရာယ္ရွိေသာ ဩဇာသက္ေရာက္မႈ ရွိေနျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ ကူညီရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

ျပည္ပေရးရာ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ၏ ၾကားနာပြဲတြင္ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏွင့္ အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရးသည္ အေရးႀကီးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဆိုးဝါး အႏၲရာယ္ရွိေသာ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေရး ကူညီရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္သမၼတ ထရမ့္က Vajda ကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ အဆိုျပဳၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံျခားေရးေကာ္မတီက ၾကားနာပြဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုးဝါးအႏၲရာယ္ရွိတဲ့ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈေတြ၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိခိုက္လာတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ႀကံ့ႀကံ့ခံေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကို ေထာက္ခံဖို႔က ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ၎က ၾကားနာပြဲတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အစိုးရနဲ႔ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသူေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကို အေမရိကန္အေနနဲ႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ ကူညီရမယ္။ ဒီလို ကူညီျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မမွ်တဘဲ ေဒသခံ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို အက်ိဳးနည္းနည္းပဲ ျပဳတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို တြန္းလွန္ေရး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာပါ” ဟု ၎က ေျပာဆိုပါတယ္။

အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးအသစ္အေနျဖင့္ နာမည္တပ္၍ ၫႊန္းဆိုျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေလ့လာသူမ်ားက သံအမတ္ႀကီးအသစ္၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ၫႊန္းဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ၾကပါတယ္။

Mr.Vajda သည္ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊နီေပါ၊ သီရိလကၤာ၊ ဘူလ္တန္ႏွင့္ေမာ္လ္ဒိုက္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒုလက္ေထာက္ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံ႐ုံး၏ လက္ေထာက္အႀကီးအကဲအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မြမ္ဘိုင္းၿမိဳ႕တြင္ အေမရိကန္ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ မျဖစ္ခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံ႐ုံး ဒုတိယ အႀကီးအကဲအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

မၾကာေသးမီက ရန္ကုန္ရွိ တ႐ုတ္သံ႐ုံးႏွင့္ အေမရိကန္သံ႐ုံးတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ အႀကီးအက်ယ္ အျပန္အလွန္ပုတ္ခတ္ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား လူမႈကြန္ရက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *