ျမန္မာႏိုင္ငံ သားအာ လုံး အ မႈိက္ေကာက္ ၾကဖို႔အတြက္ ႏႈိးေဆာ္ လိုက္တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ ေမာ္ဒယ္ ဆီႏြန္

Posted on

ျမန္မာႏိုင္ငံ နဲ႔ ျမန္မာ လူမ်ိဳး မ်ားအေပၚ ခ်စ္ခင္ျမတ္ ႏိုးတဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ ေမာ္ဒယ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဆီႏြန္ကေတာ့ ျမန္မာ့ေျမ နဲ႔ ျမန္ မာ လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ေဖာ္ေ႐ြၾကင္နာမႈကို တန္ဖိုးထားသူ တစ္ေယာက္ ပါ ။ျမန္မာႏိုင္ငံ သားအာ လုံး အ မႈိက္ေကာက္ ၾကဖို႔အတြက္ ႏႈိးေဆာ္ လိုက္တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ ေမာ္ဒယ္ ဆီႏြန္သူဟာဆိုရင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံက လိုအပ္တဲ့ေန ရာကိုလႉဒါန္းေန သူျဖစ္တဲ့ အျပင္ ၊ ႏြမ္းပါးသူမ်ား ၊ အိမ္ယာမဲ့မ်ား ၊ မိဘမဲ့မ်ားကိုလည္း ႏိုင္သေလာက္ အားနဲ႔ လႉဒါန္းကူ ညီေနသူ ျဖစ္ပါ တယ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ သားအာ လုံး အ မႈိက္ေကာက္ ၾကဖို႔အတြက္ ႏႈိးေဆာ္ လိုက္တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ ေမာ္ဒယ္ ဆီႏြန္ဒါ့အျပင္ ျမန္မာ့ခရီးသြား တိုးတက္ဖို႔ အတြက္လည္း တစ္ဖက္ တစ္လမ္း က ကူညီေန သူလည္း ျဖစ္ ပါတယ္ ။ ယခု အခါ မွာေတာ့ ကမာၻ႔အေမြ အႏွစ္ စာရင္းဝင္ ျဖစ္တဲ့ ပုဂံနယ္ေျမဟာႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဖို ႔နဲ႔ သန႔္ရွင္းသပ္ ရပ္ေစ ဖို ႔အတြက္ အမႈိက္ ကင္းစင္ နယ္ေျမျဖစ္ေအာင္ ဆီႏြန္ တစ္ေယာက္ ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားေတြကို ႏိုးေဆာ္ လိုက္ပါ တယ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ သားအာ လုံး အ မႈိက္ေကာက္ ၾကဖို႔အတြက္ ႏႈိးေဆာ္ လိုက္တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ ေမာ္ဒယ္ ဆီႏြန္သူ႔ရဲ႕ လုပ္ ရပ္ေလးဟာ ျမန္မာ ႏိုင္ ငံအတြက္ တန္ဖိုး ရွိ လွပါ တယ္ေနာ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ပုဂံမွ မဟုတ္ ဘူး ျမန္မာ တစ္ ႏိုင္ ငံလုံး အမႈိက္ ကင္းစင္ ၾကဖို႔ ၊ ပ လက္ စတစ္ ေလွ်ာ့သုံ းၾကဖို႔ တိုက္တြန္း လိုက္ ပါ တယ္ေန ာ္ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *