ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ လိုသူေတြကို ကယ္ဆယ္ေရးေလယာဥ္ (RELIEF FLIGHT) နဲ႔ ေခၚေဆာင္ေပးမယ္

Posted on

ျပည္ပႏိုင္ငံေတြ မွာ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရာက္ရွိေနထိုင္သူေတြအေန နဲ႔ ဆက္လက္ေနထိုင္ရန္ အခက္အခဲႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ားကို သတ္မွတ္ဆုံရပ္ႏိုင္ငံေတြကတစ္ဆင့္ ကယ္ဆယ္ေရးေလယာဥ္ (Relief Flight) မ်ားနဲ႔ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီ ျဖစ္တယ္ လို႔ ဧၿပီလ (၂၇) ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သံ႐ုံး (ေပက်င္းၿမိဳ႕) ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ လိုသူေတြအေနနဲ႔ ေပက်င္းၿမိဳ႕၊ ျမန္မာသံ႐ုံးရဲ႕ ႐ုံးဖုန္း အမွတ္ေတြျဖစ္တဲ့ (၆၅၃၂၀၃၆၀၊ ၆၅၃၂၀၃၅၁ (လိုင္းခြဲ) ၂၀) နဲ႔၊ လက္ကိုင္ ဖုန္းေတြျဖစ္တဲ့ (၁၈၃ ၀၁၆၁ ၄၀၉၅၊ ၁၃၄ ၃၉၂၀ ၃၃၈၅) ေတြကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ ေမလ (၄) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားကာ email လိပ္စာ [email protected] အမည္၊ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္မိတၱဴ၊ ေရာက္ရွိေနသည့္ အေၾကာင္းအရင္းေဖာ္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းၾကားစာ (ျမန္မာသံ႐ုံးသို႔ လိပ္မူေရးသားရန္ျဖစ္ပါသည္)၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာမိတၱဴ၊ ဆက္သြယ္ရမည့္ လက္ကိုင္ဖုန္းအမွတ္(Wechat အပါအဝင္)ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာ အျပည့္အစုံေတြ ကို ပို႔ေပး ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကယ္ဆယ္ေရးေလယာဥ္ (Relief Flight) နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လိုတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ ဆုံရပ္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့ စကၤာပူ၊ ထိုင္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံေတြကို မိမိတို႔အစီအစဥ္နဲ႔ သြားေရာက္ရမွာျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ဆုံရပ္ႏိုင္ငံေတြကို ေရာက္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသား အေရ အတြက္ေပၚ မူတည္ကာ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းလိုင္း (MNA) က ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ေရးကို စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

သတ္မွတ္ဆုံရပ္ႏိုင္ငံ ကေန ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္မယ့္သူေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာ အမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းလိုင္း (MNA) စရိတ္ကို မိမိတို႔ဘာသာ က်ခံသြား ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကယ္ဆယ္ေရးေလယာဥ္ (Relief Flight) နဲ႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာသူေတြအေနနဲ႔ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ ကိုေရာက္ရွိပါက Community Based Quarantine မွာ (၂၁) ရက ္နဲ႔ Home Quarantine (၇) ရက္ေနထိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *