ျမန္မာႏုိင္ငံက ၿမဳိ႕ႀကီးအေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ေအာက္မွာရွိတဲ့ စစ္ကုိင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာႀကီး အေၾကာင္း

စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာကို စတင္ေတြ ့ရွိခဲ့သူက ေဒါက္တာဝင္းေဆြျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ စတန္းဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္မွ ဘူမိေဗဒဘာသာရပ္ျဖင့္ ေဒါက္တာဘဲြ႕ယူခဲ့ေသာ ဘူမိေဗဒပညာရွင္ႏွင့္ ေျမငလ်င္ပညာရွင္ ျဖစ္ပါတယ္။

တကၠသိုလ္တြင္ ဆရာလုပ္ရင္း ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕အနီးရွိ ျပတ္ေရြ႕တစ္ခုအား စတင္ သုေတသနျပဳပါတယ္။ ျပတ္ေရြ႕အေသးတစ္ခုဟုသာ ထင္ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္မ်ားစြာယူ၍ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳရင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမပံုအလယ္တည့္တည့္မွ ျဖတ္သြားကာ ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀ ခန္႔ရွည္ေသာ ဧရာမ သက္ရွိျပတ္ေရြ႕တစ္ခုျဖစ္မွန္း ေတြ ့ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံ၏ ပထ၀ီအေနအထားမွာ စစ္ကိုင္းငလ်င္ေၾကာေပၚ ငုတ္တုတ္ထုိင္ေန႐ုံမွ်မက အျခား ေျမငလ်င္ေၾကာမ်ားလည္း ရွိေနေသးတယ္။ ေက်ာက္ၾကမ္းျပတ္ေရြ႕ေၾကာ၊ ကေဘာ္ျပတ္ေရြ႕ေၾကာ၊ ေရႊႀတိဂံျပတ္ေရြ႕၊ ေဒးဒရဲျပတ္ေရြ႕ စသျဖင့္ ရွိေနပါေသးတယ္။ မိုးေကာင္း၊ မုိးညႇင္း၊ စစ္ကိုင္း၊ အင္း၀၊ ေပ်ာ္ဘြယ္၊ မိတၳီလာ၊ ၀မ္းတြင္း၊ ျမစ္သား၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေတာင္ငူ၊ ပဲခူး၊ သုံးခြစေသာ ၿမိဳ႕မ်ားေအာက္တြင္ စစ္ကိုင္းငလ်င္ေၾကာ တည္ရွိပါတယ္။

စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ ့ဟာ အလ်ားလိုက္ျပတ္ေရြ ့ျဖစ္ျပီး တစ္ႏွစ္ကို ၁၈.၅ မီလီမီတာခန္ ့ ေရြ ့ေနတယ္လို ့ ဆိုပါတယ္။ ျမစ္ႀကီးနားနယ္မွစျပီး စစ္ကိုင္း ဂန္ ့ေဂါေတာင္တန္း၏ အေနာက္ဘက္ျခမ္း ပဲခူးရိုမ အေရွ ့ျခမ္းကို ျဖတ္၍ မုတၱမပင္လယ္ဝထိ ရွည္ပါတယ္။