၁၀ တန္းကို ၂၀၁၈ အထိ ဆက္တုိက္ေျဖလာတာ (၄၈) ခါက်ရံႈးၿပီး ဒီႏွစ္ ၂၀၁၉ မွာ (၄၉)ႀကီမ္ေျမာက္ျပန္ေျဖရန္ အသင့္ျဖစ္ေန

ဇြဲြမေလွ်ာ႔ေသးပဲ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ၄၈ ႏွစ္တိုင္ေျဖဆိုခဲ႔ေသာ အသက္ ၇၃ ႏွစ္ရွိ အဘိုးအို

အသက္ ၇၃ ႏွစ္ရွိ အဘိုးအို တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ဇြဲမေလၽွာ႔ေသးဘဲ ေျဖဆိုရန္ ႀကိဳးပမ္းစာက်က္ေန

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုရန္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ လက္မွတ္ရရွိထားသူ အမွတ္ ၂၂၊ ကံ့ေကာ္လမ္း အမွတ္ ၁၀ ရပ္ကြက္ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕ေနသူ ဦးသိန္းၫြန္႔ ၇၃ ႏွစ္သည္ ဇြဲမေလၽွာ႔ေသးဘဲ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ႀကိဳးစားေျဖဆိုရန္ စာက်က္မွတ္ေနသူျဖစ္သည္။

၎သည္ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕ အမွတ္(၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တိုက္ေျဖဆိုခဲ့ရာ က်႐ႈံးသျဖင့္ ျပင္ပေျဖအျဖစ္ ဆက္လက္ေျဖဆို ခဲ့ရာ ၂၀၁၈ ျပည့္ႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၄၈ ႏွစ္တိုင္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ က်႐ႈံးခဲ့သည္။

ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ဝိဇၨာဘာသာတြဲ အတြဲ(၂)၊ ခုံနံပါတ္ အက-၃၁၃၀ ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီး ေျဖဆိုရမည့္ ျမန္မာစာ၊ သခ်ၤာ၊ ပထဝီ၊ အဂၤလိပ္၊ သမိုင္းႏွင့္ ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္မ်ားကို အခ်ိန္ဇယားဆြဲ၍ ေန႔စဥ္ႀကိဳးစားက်က္မွတ္လ်က္ရွိသည္။

“ကၽြန္ေတာ္က ဇနကၠထုံးႏွလုံးမူပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ထားၿပီး ေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ ၿပီးဆုံးသည့္တိုင္ ဇြဲမေလၽွာ႔ဘဲ ႀကိဳးစားလုပ္ပါတယ္။

အခုႏွစ္ေျဖဆို လို႔ မေအာင္ေသးရင္လည္း လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာ က်န္းမာေရးေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ထိ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲကို ဆက္ေျဖဆိုသြားမွာပါ”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေမာ္ကၽြန္း-ျမင့္ေအာင္ Myanmaalinn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *