(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆု သိန္း ၅၀၀၀ ဆုကံထူးရွင္

Posted on

(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆု သိန္း ၅၀၀၀ ဆုကံထူးရွင္ေအာင္ေကာင္းဆင့္ရဲ႕ သိန္း ၅၀၀၀ ဆုႀကီ


ကဃ-၉၆၄၅၇၂ ကံထူးရွင္ဦးေက်ာ္ဝင္း/ဆားက်င္း/ မုံ႐ြာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *