၁၉ျကိမ္ေျမာက္ေအာင္ဘာေလသိန္းတစ္ေသာင္းခြဲနွင့္တျခားဆုမဲမ်ား

Posted on

ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီး – ပ ၃၀၇၆၆၆

ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းဆုကြီး – သ ၈၂၈၇၀၉

ကျပ်သိန်းငါးထောင်ဆုကြီး (၂) ဆု

စ ၉၁၁၉၇၃

ဋ ၆၅၇၅၅၁

ကျပ်သိန်းနှစ်ထောင်ဆုကြီး (၄) ဆု

ကဂ ၉၂၆၇၈၉

ပ ၁၀၀၈၈၇

ဘ ၇၅၀၈၉၃

ဓ ၂၈၄၉၀၆

ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ဆုကြီး (၆) ဆု

ဋ ၆၈၅၈၃၅

ဖ ၄၇၅၇၃၃

ဂ ၇၉၈၁၃၈

ဆ ၄၅၁၅၀၈

ယ ၆၅၃၄၇၂

ဟ ၅၀၈၈၈၄

ကျပ်သုံးသိန်းဆု (၁၅) ယူနစ်

ပ ၉၇၀၃၈

က ၆၁၀၀၂

ဘ ၂၃၀၁၁

ကက ၉၉၉၈၀

မ ၅၉၇၂၃

ဈ ၆၆၉၇၇

ရ ၈၂၅၇၀

ဗ ၉၅၀၄၂

မ ၄၄၂၆၇

လ ၆၈၁၂၂

ဆ ၇၂၉၇၃

ဒ ၂၅၀၂၅

ကခ ၇၇၅၄၆

ဃ ၉၃၇၀၇

ဆ ၁၈၈၇၉

ကျပ်နှစ်သိန်းဆု (၁၅) ယူနစ်

ဠ ၉၅၃၇

ခ ၅၁၇၆

သ ၄၈၁၀

ကဃ ၃၆၇၉

ဋ ၅၄၆၃

ဠ ၆၆၇၉

ဠ ၅၇၈၀

ဗ ၂၁၀၁

ည ၅၂၈၄

ဒ ၉၈၅၆

န ၅၈၃၆

ည ၄၃၁၃

ည ၄၂၈၉

ထ ၄၈၁၂

ဌ ၆၈၃၈

ထီဖွင့်ပွဲမပြီးသေး၍ ကျန်ရှိနေသောဆုမဲများကို ဒီ Post တွင် ဆက်လက်ဖော်ပြသွားပါမည် ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *