၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလထီဖြင့္ပြဲတြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၈ သန္းေက်ာ္ ခ်ီးျမႇင့္မည္

Posted on

စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ (၁၉)ႀကိမ္ ေျမာက္ က်ပ္ ၁၀၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုထီ ဖြင့္ပြဲတြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၈ သန္းေက်ာ္ ခြဲေဝ ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။(၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၁၀၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဖြင့္ပြဲအတြက္ ေရာင္းခ်ရသည့္ အကၡရာမွာ ၃၇ လုံးျဖစ္၍ ထီစာအုပ္ ၃၀၂၇၂၆၆ အုပ္ျဖစ္ၿပီး ထီလတ္မွတ္ေစာင္ေရမွာ ၃၃၂၉၉၉၂၆ ေစာင္ ရွိေၾကာင္းသိရၿပီး အဆိုပါ ထီလတ္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်ရေငြမွာ က်ပ္သန္း ၃၀၂၇၂ ဒႆမ ၆၆၀ သန္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းေရာင္းရေငြထဲမွ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခြဲေဝ ခ်ီးျမႇင့္မည့္ ထီဆုေငြမွာ က်ပ္သန္း ၁၈၁၆၃ ဒႆမ ၅၉၆ သန္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုသို႔ ခြဲေဝခ်ီးျမႇင့္ေပးမည့္ ထီဆုေငြမ်ားမွာ အထူးဆုႀကီးအေနျဖင့္ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္း ငါးေထာင္ (၁)ဆု ၊ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္း (၁)ဆု ၊ က်ပ္သိန္းငါးေထာင္ (၂)ဆု ၊ က်ပ္သိန္းႏွစ္ေထာင္ (၄)ဆု ၊ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ (၆)ဆု ၊ဆုတစ္ဆုခ်င္းတြင္ က်ပ္သိန္းငါးရာ (၁၅)ဆု ၊ က်ပ္သိန္းႏွစ္ရာ (၁၉)ဆု ၊ က်ပ္သိန္းတစ္ရာ (၂၆)ဆု ၊ က်ပ္သိန္းငါးဆယ္ (၂၈)ဆု ၊ က်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္ (၂၈ )ဆု ၊ က်ပ္ဆယ္သိန္း (၃၂)ဆု ႏွင့္

ေဝေဝဆာဆာ ပေဒသာဆုမဲစနစ္တြင္ က်ပ္သုံးသိန္း (၁၅၀)ဆု ၊ က်ပ္ႏွစ္သိန္း(၁၅၀၀)ဆု ၊ က်ပ္တစ္သိန္း (၁၈၀၀၀) ဆု ၊ က်ပ္ငါးေသာင္း (၁၉၀၀၀၀)ဆုတို႔ကို ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ကာလအတြင္း လာေရာက္ ထုတ္ယူျခင္းမရွိေသာ ဆုမဲမ်ား၏ ဘ႑ာသိမ္းရေငြမွ က်ပ္သန္း ၂၅၀ အား တစ္ဆုခ်င္းဆုမဲ က်ပ္ ၁၀ သိန္း (၄)ဆု ႏွင့္ ေဝေဝဆာဆာ ဆုမဲမ်ားျဖစ္သည့္ က်ပ္ ၃ သိန္း (၂၀)ဆု ၊ က်ပ္၂ သိန္း (၂၀၀)ဆု ၊ က်ပ္ ၁ သိန္း (၂၀၀၀)ဆု စုစုေပါင္း (၂၂၂၄)ဆုကို ထပ္မံခ်ီးျမႇင့္ ေပးမည္ျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *