၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာေဒၚသက္သက္ခိုင္ မၿပိဳင္ေတာ့

Posted on

လက္ရွိ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေဆာင္ပါတီဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒါက္တာေဒၚသက္သက္ခိုင္သည္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အဆိုပါ မဲဆႏၵနယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ပါတီဒုဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာပါတယ္။

ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ People Media ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ သီးသန္႔အင္တာဗ်ဴးတြင္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ေဒါက္တာေဒၚသက္သက္ခိုင္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်တို႔သည္ မည္သည့္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ဆိုသည့္ကိစၥအေပၚ ေမးျမန္းရာတြင္ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခင္က အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းျဖစ္ခဲ့သူ ေဒါက္တာ ေဒၚသက္ သက္ခိုင္သည္ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ အႏိုင္ရရွိခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားကို ဦးစားေပးေ႐ြးခ်ယ္အတည္ျပဳခဲ့သည့္အတြက္ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ မၿပိဳင္ျဖစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီဒုဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က အတည္ျပဳေျပာဆိုခဲ့သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *