၅၁ ႏွစ္ၾကာေပါင္းသင္းခဲ့တ့ဲ လင္မယား ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္တဦးနဲ႔တဦး ၆ မိနစ္စီပဲျခားၿပီး ကြယ္လြန္သြားၾကတ့ဲ ေၾကကြဲဖြယ္ရာ “ကိုဗစ္ ၁၉ ခ်စ္ပုံျပင္

Posted on

၅၁ ႏွစ္ၾကာေပါင္းသင္းခဲ့တ့ဲ လင္မယား ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္တဦးနဲ႔တဦး ၆ မိနစ္စီပဲျခားၿပီး ကြယ္လြန္သြားၾကတ့ဲ ေၾကကြဲဖြယ္ရာ “ကိုဗစ္ ၁၉ ခ်စ္ပုံျပင္ေၾကကြဲဖြယ္ရာ “ကိုဗစ္ ၁၉ ခ်စ္ပုံျပင္”

ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္က လင္မယား။ ၅၁ ႏွစ္ၾကာေပါင္းသင္းခဲ့။ အခုေတာ့ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္တဦးနဲ႔တဦး ၆ မိနစ္စီပဲျခားၿပီး ကြယ္လြန္သြားၾကသတဲ့။

မတ္လလယ္မွာ စတင္ နာမက်န္း။ တနဂ္ေႏြေန႔က ဆုံးပါးခ်ိန္မွာ Sturt Baker စတူးဝပ္ ေဘကာက ၇၄ သူ႔ဇနီး Adrian Baker ေအဒရီယန္ ေဘကာက ၇၂။

Credit : U Khin Maung Soe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *