ၿဗိတိန္မွာ ကိုယ္တိုင္သီးျခားခြဲေနရမယ့္ ကိုဗစ္စည္းမ်ဥ္း မလိုက္နာပါက ေပါင္ ၁၀,၀၀၀ ဒဏ္႐ိုက္မည္

Posted on

ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ဆိုပါက သိန္း ၁၇၀ ဝန္းက်င္အထိ ျဖစ္ပါတယ္။COVID-19 ကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈ ဒုတိယလႈိင္းႀကဳံေနတဲ့ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာ မိမိကိုယ္တိုင္ သီးျခားခြဲေနရမယ့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို မလိုက္နာသူမ်ား ေပါင္စတာလင္ ၁၀,၀၀၀ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၁၇၀ ဝန္းက်င္) အထိ အျမင့္ဆုံး ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ခံရႏိုင္ေၾကာင္း အစိုးရက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ၿဗိတိန္မွာ အသစ္ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဥပေဒစည္မ်ဥ္းအရ COVID-19 ကူးစက္ခံရေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရသူေတြ သို႔မဟုတ္ ကူးစက္ခံရသူနဲ႔ အနီးကပ္ ထိေတြ႕ခဲ့သူေတြဟာ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔မွစၿပီး ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ သီးျခားခြဲ‌ေနၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿဗိတိန္အစိုးရက အသစ္ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ကူးစက္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအမံေတြအရ သီးျခားခြဲေနရပါက ေနအိမ္ကေန အလုပ္မလုပ္ႏိုင္တဲ့ ဝင္ေငြနည္းသူ ၄ သန္းအတြက္ ေပါင္စတာလင္ ၅၀၀ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၈၅၀,၀၀၀ ဝန္းက်င္) တစ္ႀကိမ္ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။သီးျခားခြဲေနရတာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ မလာေရာက္ႏိုင္တဲ့ အလုပ္သမားေတြကို အျပစ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ သီျခားခြဲေနရမယ့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို မလိုက္နာရန္ အလုပ္သမားကို ဖိအားေပးေျပာဆိုျခင္းတို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္ရွင္ေတြကိုလည္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ၿဗိတိန္မွာ ကူးစက္မႈေတြ တစ္ဟုန္ထိုး ျပန္ျမင့္တက္လာၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္က ကူးစက္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး တားျမစ္ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား တင္းက်ပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာ COVID-19 ဒုတိယလႈိင္းျဖစ္ပြားေနၿပီလို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္က စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ ေႏွာင္းပိုင္းမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ COVID-19 ဒုတိယလႈိင္းကို ၿဗိတိန္မွာ ေရွာင္လႊဲမရဘဲ ႀကဳံခဲ့ရေၾကာင္းလည္း ၎က ဆိုပါတယ္။ကူးစက္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး ပိုမိုႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္တဲ့ lockdown အစီအမံေတြ သတ္မွတ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳလိုေပမဲ့ ပိုမိုတင္းက်ပ္တဲ့ ခပ္ခြာခြာေနရမယ့္ စည္းမ်ဥ္းကန္သတ္ခ်က္မ်ား လိုအပ္ႏိုင္တယ္လို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာထားခဲ့ပါတယ္။ စေနေန႔ (စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္) စာရင္းေတြအရ ၿဗိတိန္မွာ အတည္ျပဳလူနာသစ္ ၄,၄၂၂ ဦးနဲ႔ ေသဆုံးသူ ၂၇ ဦး တိုးလာခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

စေကာ့တလန္မွာ COVID-19 ကူးစက္ခံရသူ ၃၅၀ ဦး တိုးလာခဲ့ၿပီး ေမလေနာက္ပိုင္း ေန႔အလိုက္ ကူးစက္မႈ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအေတာအတြင္း ေဝးလ္မွာ ကူးစက္ခံရသူ ၂၁၂ ဦးနဲ႔ ေျမာက္အိုင္ယာလန္မွာ ၂၂၂ ဦး တိုးလာခဲ့ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ စာရင္းေတြအရ သိရွိရပါတယ္။ ၿဗိတိန္မွာ ေမလလယ္ေနာက္ပိုင္း ေန႔စဥ္ ကူးစက္မႈအသစ္ အျမင့္ဆုံး ျပန္ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း BBC သတင္းက ေဖာ္ျပပါတယ္။ ၿဗိတိန္မွာ COVID-19 ေၾကာင့္ ေဆး႐ုံတက္ရတဲ့ႏႈန္းကေတာ့ က်ဆင္းလ်က္ရွိပါတယ္။ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္း (World Health Organization – WHO) ကလည္း ၿဗိတိန္အပါအဝင္ ဥေရာပတစ္လႊားမွာ COVID-19 ကူးစက္မႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ျမင့္တက္ေနမႈဟာ အလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးထားပါတယ္။ ကူးစက္မႈေတြ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ဥေရာပရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ကူးစက္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး စည္းမ်ဥ္းကန႔္သတ္ခ်က္အသစ္မ်ား အသီးသီး သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ေနပါတယ္။

အဂၤလန္မွာ ေနထိုင္သူေတြဟာ ကူးစက္ခံရမႈေၾကာင့္ NHS (National Health Service) Test and Trace အဖြဲ႕က မိမိကိုယ္တိုင္ သီးျခားခြဲေနရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို မလိုက္နာပါဘဲ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေဖာက္ဖ်က္တဲ့ အႀကိမ္အေရအတြက္ေပၚမူတည္ၿပီး ေပါင္စတာလင္ ၁,၀၀၀ မွ ၁၀,၀၀၀ အထိ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ခံရပါမယ္။
မိမိကိုယ္တိုင္ သီးျခားခြဲေနရမယ့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ မလိုက္နာပါက ေငြဒဏ္ခ်မွတ္မႈမွာ အက်ဳံးဝင္သူေတြကေတာ့ COVID-19 ကူးစက္ခံရသူေတြ သို႔မဟုတ္ ကူးစက္ခံရသူနဲ႔ အနီးကပ္ ထိေတြ႕ခဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရာမွာ သီးျခားခြဲေနရမယ့္ အလုပ္သမားေတြကို ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း မလိုက္နာရန္ ဖိအားေပး ေျပာဆိုေဆာင္႐ြက္တဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြလည္း အက်ဳံးဝင္ပါတယ္။
NHS Test and Trace အဖြဲ႕က သီးျခားခြဲေနရမယ့္သူေတြကို ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္းရွိ မရွိ ပုံမွန္ ဆက္သြယ္စစ္ေဆးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔မွစၿပီး စည္းမ်ဥ္းၫႊန္ၾကားခ်က္အသစ္ေတြမ်ား စတင္သက္ေရာက္မွာျဖစ္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြက စည္းမ်ဥ္းၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား သက္ေရာက္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာပါ။
ကူးစက္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအမံေတြအရ သီးျခားခြဲေနရပါက ေနအိမ္ကေန အလုပ္မလုပ္ႏိုင္တဲ့ ဝင္ေငြနည္းသူေတြဟာ အစိုးရထံမွ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပါင္စတာလင္ ၅၀၀ ကို တစ္ႀကိမ္ လက္ခံရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *