ၿမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ၂၂အသင္းအားဦးေအာင္ကိုဝင္း၊ဦးေတဇႏွင့္ဦးေဇာ္ေဇာ္တို႔မွ(USD50000)ခ်ီၿမွင့္

ဆီးဂိမ္းစ္ပဲြဦးထြက္ ႏိုင္ပဲြရယူေပးျပီး ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ျမန္မာပရိသတ္မ်ား ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား အားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းအတြ

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ အမ်ိဳးသား ယူ၂၂ အသင္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေအာင္ကိုဝင္းမွ USD 30000 ဦးေတဇ ႏွင့္ဦးေဇာ္ေဇာ္တို႔မွ USD 10000 စီ စုစုေပါင္း (USD 50000)အား ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။

MFF