ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္၏ facebook အေကာင့္အသစ္ တရက္အတြင္း Follower 1.1 သန္းထိရွိလာ

Posted on

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္၏ facebook အေကာင့္အသစ္ တရက္အတြင္း Follower 1.1 သန္းထိရွိလာCovid-19 စိန္ေခၚမႈနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး မွာ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ဖို႔ facebook သုံးျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ အတိုင္ပင္ခံမွ Post တခုတင္ထားပါတယ္။

ယခုခ်ိန္ထိေတာ့ ေနာက္ထပ္ မည္သည့္ Post မွ တင္ထားျခင္း မရွိတဲ့အတြက္ ယခုအေကာင့္မွ ေၾကျငာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ဖို႔ထက္ facebook သီးသန္႔ အသုံးျပဳဖို႔ ရည္႐ြယ္ထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္ လို႔ေတာ့ သုံးသပ္လို႔ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ facebook အေကာင့္ Link https://www.facebook.com/aungsan.suukyi.5661 ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *