ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ၾကာ ဂုဏ္ထူးရွင္ မေပၚခဲ့တဲ့ ဘာသာရပ္ကို ဂုဏ္ထူးရရွိခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသား

Posted on

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀)ခန္႔ၾကာသည္တိုင္ေအာင္ ဂုဏ္ထူးမထြက္ရွိခဲ့သည့္ “စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာဘာသာကို ဂုဏ္ထူးရရွိခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္းအား ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာေပးခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး ႏွစ္ေပါင္း (၂၀)ခန္႔ ၾကာသည္တိုင္ေအာင္ ဂုဏ္ထူးမထြက္ရွိခဲ့သည့္စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာဘာသာကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္ ဂုဏ္ထူးရရွိခဲ့သည့္


ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းေထာင့္ႀကီးၿမိဳ႕ဇာတိ ေ႐ႊေစတီေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ တပည့္သားေမာင္ပိုင္ႏိုင္ၿဖိဳးေက်ာ္မွ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာဘာသာဂုဏ္ထူးထြက္ရွိခဲ့သည့္ တစ္ဦးတည္းေသာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအျဖစ္ ေပၚထြန္းလာခဲ့ပါၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *