႐ုရွားေရတပ္က ပင္လယ္နက္အတြင္း အႀကီးစား စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား စတင္

Posted on

ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္က ပင္လယ္နက္အတြင္း ေနတိုးအဖြဲ႕၏ Sea Breeze 2020 စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ ၿပီးဆုံးခဲ့ သည္။ အဆိုပါ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ စစ္သေဘၤာ အစင္း ၂၀၊ ေလယာဥ္မ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ယူကရိန္း၊ အ ေမရိကန္၊ ဘူလ္ေဂးရီးယား၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ ေနာ္ေဝ၊ ႐ိုေမးနီးယား၊ စပိန္ႏွင့္ တူရကီႏိုင္ငံမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၀၀၀ ခန္႔ ပါဝင္ ေလ့က်င့္ခဲ့သည္။႐ုရွားေရတပ္၏ ပင္လယ္နက္ေရယာဥ္စုကလည္း စစ္သေဘၤာအစင္း ၂၀ ေက်ာ္ပါဝင္ေသာ စစ္ေရးေလ့ က်င့္မႈမ်ား စတင္ေၾကာင္း ယေန႔ ေၾကညာလိုက္သည္။

ေလ့က်င့္ေရးစီမံခ်က္ႏွင့္အညီ ပင္လယ္နက္ေရယာဥ္စုက ယေန႔ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား စတင္လိုက္ သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုအတြင္း ေျပာၾကားသည္။ဖရီးဂိတ္သေဘၤာ၊ ကင္းလွည့္ေရယာဥ္၊ အေပါ့စား ဒုံးတပ္သေဘၤာ၊ ကမ္းတက္သေဘၤာမ်ားအပါအဝင္ စစ္ ေရယာဥ္ အစင္း ၂၀ ေက်ာ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ ပါဝင္မည္ဟု ဆိုသည္။

စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအတြင္း ကမ္း႐ိုးတန္းရွိပစ္မွတ္မ်ား ဖ်က္ဆီးမႈကို ပုံစံတူေလ့က်င့္မည္ျဖစ္သည္။ တပ္ဖြဲ႕ ဝင္မ်ားက မီးေလာင္ေနေသာ သေဘၤာမ်ားကိုကာကြယ္မႈႏွင့္ မီးျငႇိမ္းသတ္မႈတို႔လည္း ေလ့က်င့္မည္ျဖစ္သည္။ပင္လယ္နက္ေရယာဥ္စု၏ ကမ္းတက္တပ္ဖြဲ႕မွ ေလယာဥ္မ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားအျပင္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕လည္း စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *