႐ုရွား တိုက္ေလယာဥ္က ပင္လယ္နက္ ေပၚ ျဖတ္ေက်ာ္ ပ်ံသန္းလာသည့္ အေမရိကန္ ကင္းေထာက္ေလယာဥ္ မ်ားအားတားဆီး

Posted on

႐ုရွား တိုက္ေလယာဥ္ က ပင္လယ္နက္ ေပၚ ျဖတ္ေက်ာ္ ပ်ံသန္းလာသည့္ အေမရိကန္ ကင္းေထာက္ေလယာဥ္ မ်ားအား တားဆီး ( တေယာက္နဲ့တေယာက္ ရန္စမယ္ ေလတိုက္မယ္ လက္နက္ေရာင္းမယ္ အကြက္ေလးေတြ သိပ္လွတယ္ )

႐ုရွား ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အရ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ တြင္ ႐ုရွား အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ပင္လယ္နက္ ေပၚ တြင္ ပစ္မွတ္ ႏွစ္ခု သည္ ႐ုရွား ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ သို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာသည္ ကို သိရွိခဲ့ရေၾကာင္း ၊

႐ုရွား ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း စစ္ဌာန အေနျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို Su-27 တိုက္ေလယာဥ္ ေစလႊတ္၍ ပစ္မွတ္အား ခ်ဥ္းကပ္ ဟန႔္တား ေစခဲ့ေၾကာင္း ၊ တိုက္ေလယာဥ္ အေနျဖင့္ လုံၿခဳံသည့္ အကြာအေဝး တြင္ အတည္ျပဳျခင္း ႏွင့္ တားဆီးျခင္း ကို ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ေၾကာင္း ၊

႐ုရွား ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ အတြင္း သို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာသည့္ ပစ္မွတ္ ႏွစ္ခု သည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ၏ RC-135 ကင္းေထာက္ေလယာဥ္ ႏွင့္ P-8A ကင္းလွည့္ေလယာဥ္ တို႔ ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ၊ ႐ုရွား တိုက္ေလယာဥ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေလပိုင္နက္ ဥပေဒ သက္မွတ္ခ်က္အတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

႐ုရွား ႏိုင္ငံ သတင္း မီဒီယာ မ်ား ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ယခု အႀကိမ္ တားဆီးမႈ သည္ ၈ ရက္ တာကာလ အတြင္း ႐ုရွား ႏိုင္ငံ က ပင္လယ္နက္ ေပၚ တြင္ ၅ ႀကိမ္ေျမာက္ အေမရိကန္ ကင္းေထာက္ေလယာဥ္ အား တားဆီး ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း

၊ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္ တြင္လည္း ႐ုရွား ႏိုင္ငံ တိုက္ေလယာဥ္ က Barents ပင္လယ္ေပၚ တြင္ ေနာ္ေဝ ႏိုင္ငံ ကင္းေထာက္ေလယာဥ္ အား တားဆီး ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ဦးေဆာင္သည့္ ေနတိုး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ေလယာဥ္မ်ားသည္ ႐ုရွား ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ အနီး တြင္ ကင္းေထာက္မႈမ်ား မၾကာခဏ ေဆာင္႐ြက္ေလ့ရွိၿပီး ႐ုရွား ႏိုင္ငံ က ျပင္းထန္စြာ အစဥ္အၿမဲ ကန႔္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *