ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္ ၾကက္ေတာင္မယ္ သက္ထားသူဇာသည္ ယူဂန္ဒါ ႏိုင္ငံတကာၾကက္ ေတာင္ၿပိဳင္ပြဲ ရႈံးထြက္ ပထမအဆင့္ႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္၌ ၿပိဳင္ဘက္ကစားသမားမ်ားကို အႏိုင္ရၿပီး ကြာတားဖိုင္နယ္ အဆင့္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္က ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ရႈံးထြက္ပထမအဆင့္တြင္ သက္ထားသူဇာသည္ […]