အေမရိကန္ႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနစဥ္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ တ႐ုတ္က ဗုံးႀကဲေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈလုပ္ေဆာင္

Posted on

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏွင့္အေမရိကန္အၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနစဥ္ မၾကာေသးမီက ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ေဝဟင္ထက္တြင္ တာေဝးသြား ဗုံးႀကဲေလယာဥ္မ်ား ပါဝင္ေသာ ေလေၾကာင္းစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္က ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအတြင္း ညအခ်ိန္ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းထြက္ခြာမႈႏွင့္ ေလယာဥ္ဆင္းသက္မႈမ်ား၊ တာေဝးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားပါဝင္ေၾကာင္း၊ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈလုပ္ေဆာင္သည့္ ေလယာဥ္မ်ားထဲတြင္ H-6G ႏွင့္ H-6K ဗုံးႀကဲေလယာဥ္မ်ားပါဝင္ၿပီး ထိုဗုံးႀကဲေလယာဥ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ေလတပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ေရတပ္၏ ေလတပ္ဖြဲ႕တြင္ ကာလရွည္ၾကာ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ေလယာဥ္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္ထားသည့္ ဗုံးႀကဲေလယာဥ္ အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ရင္ကူခ်ာန္က ဆိုသည္။

ထိုစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ယခင္ကတည္းက စီစဥ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ ကာရာသီဥတု အေျခအေနအရပ္ရပ္အားလုံးတြင္ ေလသူရဲမ်ား၏ စစ္ဆင္လႈပ္ရွားႏိုင္စြမ္းရွိမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္႐ြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကူခ်ာန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအတြင္း ဗုံးလက္နက္အစစ္မ်ား အသုံးျပဳခဲ့ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေပ။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္နယ္နိမိတ္အားလုံးနီးပါးကို ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မၾကာေသးမီက ထြက္ေပၚလာေသာ အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲမႈမ်ားကို ယခုစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႏွင့္ မဆက္ႏႊယ္မိေစေရး ေရွာင္လႊဲရန္ကူခ်ာန္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္က ႀကိဳးစားခဲ့ဖြယ္ရွိသည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ပိုင္နက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တ႐ုတ္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အေမရိကန္က ယခုလအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဘြင္းဘြင္းရွင္းရွင္း ကန႔္ကြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္အစိုးရက အေမရိကန္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ၎၏မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့သည္။ ႏွစ္စဥ္ကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုး ေဒၚလာ ၅ ထရီလ်ံ ဝန္းက်င္ခန႔္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ျဖတ္သန္းသြားလာရေသာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း ပိုင္နက္အေရးေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားေသာ ႏိုင္ငံငါးႏိုင္ငံမွ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားကလည္း စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

ယခင္က တ႐ုတ္ႏွင့္ ၎၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကားျဖစ္ပြားေသာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းပိုင္နက္အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာရပ္ကို ကုလသမဂၢ၏ ၾကားဝင္မႈျဖင့္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေျဖရွင္းၾကရန္ အေမရိကန္က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုလအတြင္း ထြက္ရွိလာေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မိုက္ပြန္ပီယို၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အေမရိကန္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တ႐ုတ္၏ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းပိုင္နက္မွလြဲ၍ အျခားေသာပင္လယ္ေရေၾကာင္း ပိုင္နက္အေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တ႐ုတ္၏ ေတာင္းဆိုမႈအားလုံးကို တရားမဝင္ဟု မွတ္ယူေၾကာင္း၊ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကို တ႐ုတ္၏ ေရေၾကာင္းနယ္နိမိတ္အျဖစ္ တ႐ုတ္အစိုးရအဖြဲ႕က မွတ္ယူျခင္းကို တစ္ကမာၻလုံးက ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *