အေမရိကန္ထုတ္ F-35 တိုက္ေလယာဥ္ရဲ႕ ကိုယ္ေပ်ာက္မဟုတ္ တဲ့လကၡဏာသစ္ေတြ ကို ပုံတူပြားေနတဲ့ တ႐ုတ္

Posted on

တ႐ုတ္ လုပ္ J-20 ကိုယ္ေပ်ာက္ ဂ်က္ေလယာဥ္သည္ယူအက္စ္လုပ္ F-35 ၏ ပုံတူကူးယူဒီဇိုင္းဟုယူဆရသည္။ ယခုအခါ ျပင္ပပိုင္တိုင္မ်ား၌ လက္နက္မ်ားသယ္ေဆာင္ရန္ ၎၏ကိုယ္ေပ်ာက္မဟုတ္ေသာအဂၤါရပ္ကို ပုံတူပြားေနသည္။

F-35 ႏွင့္ J-20 ဒုံးက်ည္မ်ားႏွင့္ ဗုံးမ်ားသည္လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားအတြင္း သယ္ေဆာင္သြားၿပီးေရဒါရွာေဖြေတြ႕ရွိျခင္းကိုေရွာင္ရွားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ပိုမိုေလးေသာ လက္နက္တင္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္မစ္ရွင္အခ်ိဳ႕အတြက္ကိုယ္ေပ်ာက္ကုန္က်စရိတ္ကိုျပင္ပတိုင္မ်ားေပၚတြင္တပ္ဆင္ထားသည္။

တနလၤာေန႔တြင္ေဒသတြင္း မီဒီယာမ်ားက J-20 ေရွ႕ေျပးပုံစံကိုျပင္ပ pilon adaptor ႏွစ္ခုျဖင့္စမ္းသပ္။ ပ်ံသန္းေနေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ ေတာင္ပံတစ္ဖက္စီေအာက္တြင္ရွိသည္။

ယခင္က တ႐ုတ္ဂ်က္ေလယာဥ္သည္ PL-15 ဒုံးက်ည္ ၄ စင္းအား၎၏ အဓိကလက္နက္ ပင္လယ္ေအာ္အတြင္းႏွင့္ PL-10 တိုေတာင္းေသာ အကြာအေဝးဒုံးက်ည္မ်ားအားေဘးခ်င္းလက္နက္ပင္လယ္ေအာ္အတြင္းသယ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျပင္ပ adapters မ်ားသည္ဂ်က္ေလယာဥ္အားေနာက္ထပ္ဒုံးက်ည္ ၄ ခုသယ္ေဆာင္ႏိုင္ေစသည္။

မစ္ရွင္အေပၚအေျခခံၿပီး, အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ loadout အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ ခဲယမ္းအေျမာက္အျမားပါရွိေသာ“ Beast mode” သည္အႏၲရာယ္ နိမ့္က်မႈႏွင့္အႏၲရာယ္နည္းေသာမစ္ရွင္မ်ားတြင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္

ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္မီဒီယာမ်ားက J-20 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ ျပင္ပေလာင္စာဆီမ်ားကိုက်ယ္ျပန႔္စြာသယ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ဟုခန႔္မွန္းၾကသည္။

F-35’s Stealth ကူးယူၿပီး ေနာက္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ J-20 သည္၎၏ Stealth Non-Feature ကိုပုံတူပြားထားသည္ Lockheed F-35 ဂ်က္ေလယာဥ္ J-20 ၏အာ႐ုံခံစနစ္သည္ F-35 ၏ Electro-Optical Targeting System (EOTS) ႏွင့္ပုံစံႏွင့္ေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ ဆင္တူသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ဟက္ကာမ်ားသည္ Lockheed Martin မွ F-35 ႏွင့္ပတ္သက္ေသာနည္းပညာဆိုင္ရာစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကိုခိုးယူခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေမလတြင္ထုတ္ေဝေသာကြန္ဂရက္မွသက္ေသခံခ်က္တြင္ Daniel Coats က႐ုရွား၊ တ႐ုတ္၊ အီရန္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယားအား“ Cyber ​​Theat Actors” အျဖစ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ရန္သူေတြကသိပၸံနည္းက်၊ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြရန္အတြက္အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ျခင္းအားျဖင့္ အေမရိကန္၏ စစ္ေရးႏွင့္စီးပြားေရးအားသာခ်က္ကို အားနည္းေစရန္ဆိုက္ဘာစစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ဆက္လက္အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္”

ဥပမာမ်ားတြင္ F-35 Joint Strike Fighter, F-22 Raptor ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ႏွင့္ MV-22 Osprey တို႔၏ အခ်က္အလက္ခိုးယူမႈမ်ားပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ရန္သူမ်ားသည္ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္၎တို႔၏ပုဂၢလိကကဏ္theirမွပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေကာင့္မ်ားကိုမၾကာခဏပစ္မွတ္ထားတတ္ၾကသည္။ ဒီေထာက္လွမ္းေရးသည္ ကုန္က်စရိတ္ကိုေလွ်ာ့ခ်ၿပီးႏိုင္ငံျခားလက္နက္စနစ္မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုအရွိန္ျမႇင့္ေပးၿပီး၊ ျပည္ပေျပာင္းျပန္အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္တန္ျပန္မႈမ်ားကိုဖြံ႕ၿဖိဳးေစၿပီးအေမရိကန္၏စစ္ေရး၊ နည္းပညာႏွင့္စီးပြားျဖစ္အားသာခ်က္ကိုထိခိုက္ေစသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *